Jēkabpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju tikšanās amatniecības centrā “Rūme”

Download PDF

30.novembrī Zasā, amatniecības centrā “Rūme”, notika Jēkabpils novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju tikšanās. Uz tikšanos aicinājām visus ar tūrisma jomu saistītos cilvēkus mūsu novadā, lai pārrunātu aizvadītās tūrisma sezonas rezultātus, vienotos par kopīgām aktivitātēm tūrismā un plānotu nākošā gadā paveicamo.

Šajā sezonā laba sadarbība ir izveidojusies ar Raiņa muzeju “Tadenava”, kas apmeklētājiem sniedz informāciju arī par tuvākajiem apskatāmiem tūrisma objektiem – dabas lieguma “Eglone” informācijas centru, jaunizveidoto atpūtas vietu blakus Tadenavas bibliotēkai “Pie Eglainītes”, Pļavas muzeju Kaldabruņā un Sēļu lauku sētu “Gulbji”. Sadarbojoties ir iespējams tūristiem piedāvāt plašāku pakalpojumu klāstu un tūrisma plūsmu novirzīt arī uz citiem apskates objektiem.

Savukārt amatniecības centrs “Rūme” sadarbojas ar pašvaldības “Sēlijas prasmju muzeju”. Tikšanās laikā pārrunājām iespējas, ko sniegs pašvaldības dalība projektā “Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” sadarbībā ar kaimiņu novadiem un Lietuvas 3 dabas parkiem. Projektā būs iespēja reklamēt 10 tūrisma objektus no mūsu novada teritorijas, tos iekļaujot vienotā virtuālā tūrisma maršrutā. Tāpat pārrunājām nepieciešamos pasākumus tūrisma piedāvājuma uzlabošanai – jaunu tematisko tūrisma maršrutu izveidi, informācijas aktualizācijas nepieciešamību, tūrisma pakalpojumu aprakstu pilnveidošanu un labas sadarbības nepieciešamību. Izskanēja arī priekšlikumi tūrisma jomas uzlabošanai: ņemot vērā to, ka pašvaldībā nav tūrisma informācijas centra, tūristi bibliotēkās varētu saņemt nepieciešamo informāciju, arī nevalstiskajām organizācijām ir iespēja iesaistīties tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Pašvaldība ir atvērta nevalstisko organizāciju un tūrisma pakalpojumu sniedzēju priekšlikumiem, lai veicinātu tūrisma jomas koordināciju.

Gaidīsim arī citus priekšlikumus, kā ieinteresēt tūristus apmeklēt mūsu novadu.

IMG_7416

Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša, telefons 28698128, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Projekta speciāliste Agnese Kalniņa, telefons 26625480, e-pasts: agnese.kalnina@jekabpilsnovads.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv