Noslēdzies projekts “Saglabāsim sēļu amatu prasmes”

Download PDF

selu_prasmes

Jēkabpils novadā šī gada decembrī ir noslēdzies projekts “Saglabāsim sēļu amatu prasmes” (līguma Nr. 17/1-14.2/K15). Projekta mērķis – izveidot izzinošu videomateriālu par senajām sēļu amatu prasmēm Jēkabpils novadā un iekļaut to “Sēlijas prasmju muzeja” ekspozīcijā plašākai sabiedrības pieejamībai. Projekta īstenošanai Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās VAS “Latvijas valsts meži” finansētās “Zemgales kultūras programmas 2017” ietvaros tika piešķirti 1040,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 539,09 EUR.

Projekta ietvaros tika izveidots videomateriāls “Sēļu amatu prasmes Jēkabpils novadā”, iekļaujot tajā sižetus par desmit seno sēļu amatu – podnieka, audējas, plostnieka, pārcēlāja, dravnieka, virves vijēja, maizes cepējas, galdnieka, namdara un muzikanta prasmēm. Plašākam interesentu lokam izveidotais videomateriāls ir pieejams Jēkabpils novada mājaslapā: www.jekabpilsnovads.lv un Jēkabpils novada “Sēlijas prasmju muzejā”. Lai informētu un ieinteresētu jaunāko paaudzi vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā, šis materiāls tiks nodots arī Jēkabpils novada skolām izmantošanai mācību procesā. Projekta ietvaros, papildus prasmju demonstrējumam, sēļu amatu prasmju pratēji izgatavoja piecus uzskates materiālus muzeja krājuma papildināšanai: miniatūru laivu, ganu stabuli, arheoloģisko trauku, virves paraugu, novadam raksturīgo tautisko jostu, kuri ir izvietoti muzeja stendā plašākai apskatei.

Projekts ir devis iespēju visiem interesentiem iepazīt un skatīt sēļu amatu prasmes darbībā sagatavotajā videomateriālā, kā arī aplūkot uzskates materiālus muzeja stendos.

Jāteic lielu paldies “Sēlijas prasmju muzeja” vadītājai Edītei Balodei par ieguldīto darbu projekta īstenošanā, Kasparam Sēlim par videomateriāla sagatavošanu un vietējiem iedzīvotājiem – par atsaucību sēļu amatu prasmju demonstrēšanā.

 

Projekta speciāliste Agnese Kalniņa

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv