Jēkabpils novadā turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

Download PDF

celji

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi četru Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Pašvaldība šobrīd ir piesaistījusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 7 pašvaldības ceļiem, no kuriem 3 jau ir realizēti pārbūvējot 14,15 km. 2018. gadā pašvaldība plāno sagatavot vēl vienu projekta pieteikumu iesniegšanai šajā programmā.

            Projekta Nr. 17-05-A00702-000096 “Ceļa Nr. 4-11 “Alkšņi – Muktāni” pārbūve Jēkabpils novada Rubenes pagastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 4-11 “Alkšņi – Muktāni”, Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā pārbūvi 5,745 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 611122,33 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 549815,81 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 61 306,52 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim. Projekta vadītāja ir Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme.

Projekta Nr. 17-05-A00702-000095 ”Ceļa Nr.1-11 “Āres – Lindiņi” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 1-11 “Āres – Lindiņi”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā pārbūvi 2,707 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 223814,98 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 201113,20 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 22701,78 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim. Projekta vadītājs ir Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems.

Projekta Nr. 17-05-A00702-000098 “Ceļa Nr. 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis” pārbūve Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 2-2 “Kaļvāres purvs – Meņķis”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūvi 2,094 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 231049,95 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 207944,95 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 23105,00 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim. Projekta vadītājs ir Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška.

Projekta Nr. 17-05-A00702-000099 “Ceļa Nr. 6-2 “Vārpiņas – Lapas” pārbūve Jēkabpils novada Leimaņu pagastā” ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļa Nr.: 6-2 “Vārpiņas – Lapas”, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā pārbūvi 3,378 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 255681,06 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 230112,96 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 25568,10 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 30. novembrim. Projekta vadītājs ir Leimaņu pagasta pārvaldes vadītājs Antons Tropiks.

Minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbus veiks SIA „Ošukalns” un SIA “Mikor”. Pašvaldības intereses pārstāvēs IK „CB TESTS” un SIA “K-RDB”, kas uzraudzīs pārbūves darbu gaitu objektos.

Tā kā iepriekš minētie darbi tiek uzsākti jau šogad, tad aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām minēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā!

 

 

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv