Lielākā vērtība ir kopā pavadītais laiks

Download PDF

“Melns ar baltu satikās, un viens otram patikās…”, ar šīs dziesmas vārdiem izskanēja tradicionālais Jēkabpils novada Stipro ģimeņu pasākums “Dzīves gadu gredzenus izdzīvojot…”, uz kuru aicināja pārus, kas laulībā nodzīvojuši 25, 30, 40, 50 gadus. Ik reizi šie svētki apliecina, ka ģimene ir viena no pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē.

Šogad Jēkabpils novadā apaļās kāzu jubilejas (Sudraba, Pērļu, Rubīna un Zelta kāzas) svin 78 pāri.

Stipro ģimeņu godināšanas pasākumā piedalījās un tika godināti Sudraba kāzu jubilāri (25 gadu kāzu jubileja) Inese un Guntis Lapiņi, Arnita un Raimonds Pori, Gaļina un Mairis Jurgeviči. Šie pāri atzina, ka, ja laulātie ir nodzīvojuši kopā ceturtdaļu gadsimta un savstarpējā cieņā, sapratnē, mīlestībā un godbijīgā attieksmē vienam pret otru, tad tas ir nopelns abiem.

Pērļu kāzās (30 gadu kāzu jubilejā) tika godināti Dace un Jānis Vilkāji, Aija un Māris Baloži, Pārsla un Vilnis Grandāni, Ina un Andris Sēļi, Ilga un Edmunds Antoneviči, Sandra un Āris Radiņi, Ligita un Modris Zālīši. Pērļu kāzu jubilāri bija vienisprātis par to, ka ilgas kopdzīves noslēpums ir saticība, savstarpēja uzticēšanās, atbalsts un kopīga laika pavadīšana gan darbos, gan atpūtā. Svarīga ir arī atpūta no lauku darbiem.

Rubīna kāzās (40 gadu kāzu jubilejā) godināti Dzidra un Eduards Aleki, Ilga un Tālivaldis Krievāni. Viņi atzina, ka nemitīgs darbs un rūpes par mīļajiem liek aizmirst problēmas un dod spēku ikdienā.  Kopdzīvē svarīga ir vēlme un prasme atbalstīt vienam otru kā priecīgos, tā arī skumjākos brīžos. Tas ir ilgas kopdzīves noslēpums.

Zelta kāzu (50 gadu kāzu jubilejas) zīmē šis gads ir aizritējis Ainai un Pēterim Kusiņiem, Astrīdai un Ērikam Ciršiem, Leontīnai un Maigonim Ruskiem, Annai un Ziedonim Adumāniem. Jubilāru pāri atzīst, ka, lai nodzīvotu veselu pusgadsimtu kopā, ir jāprot pažēlot un uzmundrināt vienam otru.  Tāpat ģimenes atzīst, ka bez kāpumiem un kritumiem laulības dzīvē neiztikt, taču visam pāri vienmēr stāvējušas ģimeniskās vērtības – māka piekāpties, prasme noklusēt kādu skarbāku vārdu, spēja pieņemt, sadzīvot un piedot. Ja laulātie nodzīvojuši līdz Zelta kāzām un vēl joprojām atzīmē savas savienības gadadienu, tas liecina, ka ģimenes dzīve izdevusies.

Katrs jubilāru pāris tika aicināts parakstīties Jēkabpils novada Stipro ģimeņu Goda grāmatā, un par piemiņu saņēma īpašās – Sudraba kāzu, Pērļu kāzu un Rubīna kāzu un Zelta kāzu apliecības, kā arī simboliskus ģimenes pavardus. Pasniedzot šos simboliskos ģimenes pavardus, pāriem tika atgādināts, ka daudz vieglāk ir tajā iekurt uguni, bet gādāt par to, lai tajā nekad nenodzistu liesma, ir daudz sarežģītāk. Tā ir māksla, kas prasa zināšanas, prasmi, pacietību, jo savstarpējās attiecības starp diviem cilvēkiem ir jāpilnveido, jāsaudzē un jāsargā. Lai ģimenes pavards nenodzistu, tam nepārtraukti jāpiemet malka: mīlestība, sapratne, rūpes vienam par otru, vēlēšanās uzklausīt un dzirdēt savu tuvāko un gatavība atbalstīt dzīves grūtākajos brīžos.

Par pasākuma muzikālo noformējumu parūpējās Zasas pagasta jauniešu deju kolektīvs “Landi”, muzikālā apvienība “Oktāva”, Zasas pagasta amatierteātris, Linda un Artūrs Manguļi.  Pēc pasākuma katram pārim bija iespēja nobildēties ar saviem ciemiņiem pie šim pasākumam īpaši izveidotas foto sienas.

Kā jau kāzās pieklājas, pāri tika aicināti uz vakara pirmo tostu, pēc kura jau tradicionāli sekoja pirmais kopīgais kāzu valsis.

Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Vanags, uzrunājot pārus un viņu ciemiņus, vērsa uzmanību uz to, ka “Kas putnam ir spārni, tas cilvēkam – mīlestība. Tā paceļ mūs pāri ikdienas plašumiem. Tā ieskanas mūsos kā dziesma, kurai mēs visu mūžu meklēsim vārdus – mīlestība… Mēs varam būt lepni, ka mūsu novadā ir tik stipras ģimenes, kuras, gadiem ejot, spēj pasargāt šo mīlestības, piedošanas, pacietības, ticības un sirdsgudrības stādu un nodot to tālāk saviem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem!”

 

 

Aļona Semeiko, Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv