Ābeļu pagastā izveidota Jāņa Akuratera daiļrades taka

Download PDF

ladzem

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā ir noslēgušies projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000004 “Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros plānotie būvdarbi literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveidei.

Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidota un labiekārtota J.Akuratera kā literāta, aktīvas, daudzpusīgas personības daiļrades taka Ābeļu pagasta Brodu ciemā, izmantojot inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus. Jaunizveidotajā infrastruktūrā iedzīvotājiem, tūristiem un citiem interesentiem ir pieejama viegli uztverama informācija par J.Akurateru un viņa daiļradi, tādējādi uzlabojot cilvēku informētību gan par novada, gan Latvijas mēroga kultūras mantojumu.

Projekta kopējās izmaksas 51 394,29 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda 27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 24394,29 EUR.

Būvdarbus veica SIA “Ošukalns celtniecība”, savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvinženieris Līga Koržeņevska.

  1. Akuratera labiekārtotā taka ir jauninājums novada un LP “Sēlija” teritorijā, veltīta J.Akuratera 140. gadadienai, kurā, saistībā ar literāta dzīvi un darbiem, tiks organizēti dažādi pasākumi, kuri papildinās un uzlabos jau esošu tradicionālo ikgadējo pasākumu ciklu “Akuratera dienas” ietvaros, tādējādi popularizējot J.Akuratera literāro un kultūras mantojumu, kā arī Latvijas simtgadei veltīto pasākumu ciklu 2018. gada vasarā sadarbībā ar Rīgas Memoriālo muzeju apvienību organizējot pasākumu “Skaistāks par dzīvi ir dzīves sapnis…”.

Labiekārtotā teritorija tiks iekļauta jaunā tūrisma maršrutā “Pa Jēkabpils novada dižgaru pēdām”, kurā tiks ievietota informācija par dižgariem – J.Akurateru, A.Grīnu, J.Raini, kurš tiks popularizēts gan novada mājaslapā, gan  tūrisma bukletos dažādās izstādēs.

IMG-20171117-WA0001 IMG-20171117-WA0003 IMG-20171124-WA0000 IMG-20171124-WA0001

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa
Vidusdaugavas Televīzijas video

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv