Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2017. gada decembrī

Download PDF

Ābeļu pagasts

13.12.  no plkst. 9.00 – 13.00 Ābeļu pamatskolā. Biedrības “Ābeļzieds” rokdarbu izstāde un tirdziņš.

16.12. plkst. 13.00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Radošās apvienības “Maska” teatrāls uzvedums “Mušas Spindzeles Ziemassvētku brīnumi”. Rotaļas ar Ziemassvētku vecīti.

Dignājas pagasts

13.12. plkst. 15.00 Dignājas sabiedriskajā centrā radošā darbnīca: gatavosim eglīšu rotājumus, cepsim piparkūkas, skatīsimies Ziemassvētku filmas un pārrunāsim nākošā gada plānu. Aicina Jēkabpils novada jaunieši. Vairāk informācijas: Jurgita (tel. 27620204), Linda, Solvita.

22.12. plkst. 10.00 Dignājas pamatskolas zālē eglīte pirmsskolas vecuma bērniem “Skat, jau Elza nāk!”.

30.12. plkst. 20.00 Dignājas pamatskolas zālē “ Ugunīgā suņa gada sagaidīšana” kopā ar folkloras kopu “Dignojīši” un amatierteātri “Madagurči”. Pēc tam – balle. Spēlē: Janušeks.

Dunavas pagasts

02.12. plkst. 18.00 Dunavas kultūras namā uz pirmssvētku solokoncertu ielūdz Varis Vētra.

15.12. plkst. 18.00 Dunavā egles iedegšana pie pagastmājas un Ziemassvētku gaidīšanas svētki tradīciju zālē. Piedalās: folkloras kopa “Dignōjīši” un Dunavas pagasta amatierkolektīvi. Notiks arī bluķa vilkšana.

22.12. plkst. 15.00 Tradīciju zālē Dunavas pamatskolas eglīte “Ziemassvētku brīnums”

23.12. plkst. 16.00 Dunavas kultūras namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Sniegavīra un viņa draugu piedzīvojums”.

Kalna pagasts

 03.12. plkst. 18.00 Kalna pagasta kultūras namā Pirmās adventes pasākums “ Ziemassvētki ir ceļā”:

piedalās – Daugavpils M.Lutera katedrāles dekāns, mācītājs Andis Lenšs;

koncertā Ziemassvētku dziesmas un melodijas ģitāras un čella pavadījumā;

pēc koncerta pagasta lielās egles iedegšana pie kultūras nama.

10.12. plkst. 12.00 Kalna pagasta kultūras namā spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.

23.12. plkst. 10.30 Kalna pagasta kultūras namā eglīte pirmsskolas vecuma bērniem un citiem interesentiem. Uzvedums” Sniega vīra un viņa draugu piedzīvojums”.

25.12. plkst. 20.00 Kalna pagasta kultūras namā  Ziemassvētku koncerts. Pēc tam – balle. Spēlē grupa “Brīvdiena”.

 Leimaņu pagasts

01.12. plkst. 14.00 un 18.00 Leimaņu Tautas namā spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”

09.12. plkst. 11.00 Leimaņu bibliotēkā (Mežgalē) rūķu darbnīca bērniem “Ziemassvētkus gaidot…” Aicināti visi darboties griboši bērni! Darbosimies, runāsim, spēlēsimies. Līdzi jāņem karstā līme, krāsu zīmuļi, flomāsteri un labs garastāvoklis.

15.12. plkst. 19.00 Leimaņu Tautas namā Jēkabpils novada lauksaimnieku un uzņēmēju Ziemassvētku balle.

22.12. plkst. 11.oo Mežgales kultūras namā Ziemassvētku pasākums ,,Sasildīsim sirdis” kopā ar aprūpes nama ,,Mežvijas” ļaudīm. Ielūdz Mežgales rūķi.
23.12. plkst. 13.oo Leimaņu Tautas namā pirmsskolas vecuma bērnu eglīte.
25.12. plkst. 19.oo  Leimaņu Tautas namā Ziemassvētku svinības ,,Nāciet jauni, nāciet veci Ziemassvētku vakarā”.
Plkst. 22.oo Leimaņu Tautas namā Ziemassvētku balle kopā ar Ēriku Gruzniņu.

Rubenes pagasts

09.12. plkst. 15.00 Rubeņu Romas katoļu baznīcā koncerts “Ziemassvētki ir ceļā”. Koncertā piedalās Lenšu ģimene.

Pēc koncerta laukumā pie veikala-kafejnīcas “Rubeņi” pagasta  lielās egles iedegšana.

13.12. Rubeņu bibliotēkā pasākums “Aiz bibliotēkas durvīm”. Diena, kura  veltīta Rubeņu bibliotēkas pastāvēšanas 70 gadiem.

23.12. plkst. 13.00 kultūras namā Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem “Sniegavīra un viņa draugu piedzīvojums”.

29.12. plkst. 20.00 kultūras namā tradicionālais Vecgada koncertuzvedums (piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi).

plkst. 22.00 Masku balle. Spēlē: grupa “Ilūzija”.

Zasas pagasts

09.12. plkst. 21.00 Zasas kultūras namā Jēkabpils novada sportistu balle:
plkst. 21.00 sporta organizāciju apbalvošana; plkst. 22.00 Balle. Spēlē grupa “ Ilūzija”.

14.12. plkst. 15.00 Zasas kultūras namā norisināsies diskusija “Kafija ar politiķiem”. Uz diskusiju “Kafija ar politiķiem” ir aicināti Jēkabpils novada jaunieši, pašvaldības speciālisti un Jēkabpils novada pašvaldības deputāti.

20.12. plkst. 10.00 – 14.00 Zasas kultūras namā Jēkabpils novada amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš.

22.12. plkst. 10.00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
25.12. plkst. 18.00 Ziemassvētku koncerts.
plkst.22.00 Svētku balle. Spēlē grupa “Leivēri”

01.01. 2018. plkst. 00.30 Jaungada diskoballe kopā ar DJ Kgee un Bechs

 

Izstādes:

Decembrī Dignājas pagasta pārvaldes zālē izstāde “Dignājas ievērojamākie cilvēki”.

Decembrī Liepu bibliotēkā skatāma izstāde “Jēkabpils novada pagastu sakoptības skate 2017”.

11.12. – 23.12 Ābeļu pagasta pārvaldes 1. stāva foajē darbdienās 9.00- 16.00. Klubiņa “Bitītes” un biedrības “Ābeļzieds” rokdarbnieču darbu izstāde – tirdziņš.

Līdz 27.12. Mežzemes bibliotēkā Rasmas Bērziņas gleznu izstāde “Rudenim raibi svārki”.

Līdz 31.12. Leimaņu Tautas namā skatāma izstāde “Leimaņu pagasta skolu vēsture”.
05.12. – 10.01.Slates bibliotēkā apskatāma Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma kartiņu izstāde. Tā ir viena no pagājušā gadsimta liecībām, kā cilvēki ir atzīmējuši šos svētkus.

Citas aktivitātes.

20.12. plkst. 10.00 – 14.00 Zasas kultūras namā Jēkabpils novada amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš.

13.12.  no plkst. 9.00 – 13.00 Ābeļu pamatskolā. Biedrības “Ābeļzieds” rokdarbu izstāde un tirdziņš.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv