Atbalstīts Jēkabpils novada pašvaldības projekts

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 16.novembrī ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.5. apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu – “Jēkabpils novada jauniešu forums “Cilvēks pievelk cilvēku”.

Projekta mērķis ir uzlabot Jēkabpils novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā,sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

Projekta ietvaros ir paredzētas divas aktivitātes. Jau šī gada decembrī jaunieši un Jēkabpils novada deputāti tiksies kopīgā pasākumā -“Kafija ar politiķiem”, kura ietvaros diskutēs par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā, valstiskā un nacionālā līmenī. 2018.gada martā, Jēkabpils novada jaunieši tiks aicināti uz Jēkabpils novada jauniešu forumu “Cilvēks pievelk cilvēku” .

Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas dzīvo, strādā, mācās Jēkabpils novadā.

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 15. novembra līdz 2018. gada 30. aprīlim.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam ietvaros, valsts budžeta finansējums sastāda EUR 1736.

Aicinām jauniešus būt aktīviem un iesaistīties projekta aktivitātēs.

Jurgita Bareika

Projekta vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv