Aicinām izteikt viedokli!

Download PDF

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 23.novembrī Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 23.novembra plkst. 8:30 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādiem saistošo noteikumu projektiem:

  1. “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
  2. “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils novadā””

Savus priekšlikumus var iesniegt juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv