Varoņi nemirst – tie dzīvo savā tautā

Download PDF
10. novembrī Rubenes pagastā notika svinīgs pasākums, veltīts Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai.

Sapulcējušies pie Rubenes pagasta pārvaldes devāmies lāpu gājienā “ Gaismas ceļš” līdz Rubenes kultūras namam. Laukumā pie kultūras nama notika piemiņas brīdis , klausījāmies Rubeņu pamatskolas skolotājas Anita Vērdiņas stāstījumu par Augškurzemes partizānu pulka karavīru gaitām un ar klusuma brīdi godinājām kritušo karavīru piemiņu. Rubeņu pamatskolas skolēni Rubeņu kapsētā nolika svecītes Lāčplēša kara ordeņa kavalierim, kaprālim 3. Jelgavas kājnieku pulkā Antonam Kolosovskim. Varoņi nemirst – tie savā tautā dzīvo ilgi vēl paši aiz sevis.
Turpinājumā baudījām “Gaismas programmu” Daugavpils ugunsteātra izpildījumā.
Kultūras namā sekoja pasākuma II daļa, kur tika pasniegts Jēkabpils novada pašvaldības Atzinības raksts nominācijā “Pašvaldības un Valsts iestāžu darbinieks” ambulatorā aprūpes ārsta palīgam – Jeļenai Tomānei par sava mūžā ieguldījumu strādājot Slates medpunktā 30 gadus. Noslēgumā izskanēja novada jauktā kora “ Putni” koncerts ar patriotisku dziesmu programmu un dzejas rindām (diriģente Santa Kasparsone, koncertmeistare Anita Godiņa, kormeistare Anita Ķikute).
Paldies visiem, kuri apmeklēja šo pasākumu un nesa savu gaismu Latvijai nebaidoties no rudenīgā lietus un vēja! Vakarā ar gaismiņu rokā izejot šo ceļu mēs izjutām patriotiskas jūtas savā sirdī. Neļausim nodzist gaismai, ko paši sevī esam iedeguši. Nesīsim to sev līdzi!
Paldies par sadarbību Rubenes pagasta pārvaldei, Rubeņu pamatskolai, novada jauktajam korim “Putni”, Mairim Kaminskim un Artim Cirsim.
Novēlu gaišus un latviskus svētkus katrā kolektīvā, katrā mājā un ģimenē!
Inta Tomāne, Rubenes kultūras nama vadītāja
Autores foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv