11. novembris Kalna pagastā

Download PDF
Latviešu tauta ir bagāta ar daudziem ievērojamiem svētkiem un piemiņas dienām. Novembris ir laiks, kad mēs katrs savu piederību Latvijai izjūtam īpaši. Tas ir laiks, kad ikviena latvieša domas un sajūtas ir ar sarkanbaltsarkano lentīti caurvīta. Laiks, kad mēs pieminam tos varoņus, kuri atdeva dzīvības par mūsu dzimteni.

Ar koncertu sākās Lāčplēša dienas svinības Kalna pagasta „Dūjās”. Kas tad ir dzimtenes mīlestība? Dzimtenes mīlestība sākas ar mīlestību uz savu ģimeni, mājām, dzimto pusi. Piederības izjūta un lepnums par to, kas mēs esam un ko mēs darām. Šajā pēcpusdienā brāļi Aigars un Atis Noviki no Meirāniem, lika mums aizdomāties par to, kas mēs esam un cik mums katram ir svarīga sava ģimene, sava vieta no kuras mēs nākam, kā kurš mēs izjūtam cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, savām senču saknēm, tradīcijām un kultūras vērtībām. Mēs mīlam savus vecākus, vecvecākus, dzimto pusi. Šī mīlestība pāraug dzimtenes mīlestībā, kas nekad nezūd un par to mums ir jālepojas. Paldies brāļiem par sirsnīgajiem un patiesajiem vārdiem un dziesmām, kas izskanēja šajā pēcpusdienā.
Pēc koncerta ar svecītēm un lāpām rokās devāmies uz Aleksandra Grīna piemiņas akmeni, lai pieminētu un godinātu Latvijas brīvības cīnītājus.
Katrs pasākuma apmeklētājs varēja iedegt savu svecīti Latvijai – ar domu, ka neļausim nodzist gaismai, ko paši sevī esam iedeguši, ka mēs būsim kā vairogs, kas savu iekaroto zemi nevienam neatdos!
Pasākuma noslēgumā varēja sasildīties ar tradicionālo Lāčplēša dienas Spēka zupu.
Paldies visiem, kas atbalstīja pasākumu!

Sandra Vecumniece

Ievas Radiņas un Gitas Pērkones foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv