Vides risinājumu institūta darbinieki prezentē Vārzgūnes ezera izpētes rezultātus

Download PDF
9. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā ēkā notika Vārzgūnes ezera izpētes rezultātu apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās gan dārzkopības sabiedrības “Vārzgūne” zemju īpašnieki, gan citas ieinteresētās personas, kopumā 26 dalībnieki.

VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTA darbinieki Linda Buholce, Marta Dieviņa un Armands Roze prezentēja paveikto Vārzgūnes ezera izpētē. Tika apskatīti jautājumi:

Kādā ekoloģiskā stāvoklī ir ezers?
Kādā stāvoklī ir zivju resurss?
Kādas apsaimniekošanas darbības vēlams īstenot, lai stāvokli nepasliktinātu/uzlabotu?
Pētījuma autori ir identificējuši ar ezeru saistītās problēmas:
 • Pasīva ezera apsaimniekošana.
 • Augsts ūdensaugu aizaugums.
 • Malu zveja.
 • Cilvēka ietekmēts zivju resurss ar zemu socio-ekonomisko vērtību.
Sanāksmes dalībnieki aktīvi diskutēja par piedāvātajiem ezera attīstības scenārijiem:
1.Nedarīt neko, bet tad:
 • Ezers turpina aizaugt
 • Ezers turpina zaudēt socio-ekonomisko vērtību no zivsaimnieciskā viedokļa
 • Ezera vienīgie izmantotāji ir vietējie iedzīvotāji
2.Vai vispār kāds kaut grib darīt? Minimāli:
 • Ezeram ir apsaimniekotājs (biedrība un/vai pašvaldība)
 • Tiek ierobežota/pārtraukta malu zveja (inspektors)
3. Aktīvi:
 • Ezeram ir apsaimniekotājs (biedrība un/vai pašvaldība)
 • Tiek ierobežota/pārtraukta malu zveja (inspektors)
 • Makšķerēšanas infrastruktūras izveide (piem. laipas, laivu nolaišanas iespējas)
 • Tiek ieviesta licencētā makšķerēšana
 • Zivju resursu papildināšana
 • Ūdensaugi?
Tika izskatīti arī iespējamie risinājumi ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā un komerciāli nozīmīgāko zivju sugu populāciju apsaimniekošanā.
Pētījuma autori uzklausīja klātesošo ierosinājumus un atbildēja uz jautājumiem.
Veiktais pētījums, pēc saskaņošanas ar vides institūcijām, tiks nodots pašvaldībai.
Sanāksmes noslēgumā makšķernieku biedrības “Bancāns” vadītājs Aivars Liepkalns stāstīja par savu pieredzi biedrības darbībā. Novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša norādīja, ka pašvaldība ir gatava sniegt konsultācijas un atbalstu jautājumos, kas saistīti ar biedrību dibināšanu.
Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša

Autores foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv