Divu pašdarbības kolektīvu jubilejas svinības Ābeļu pagastā

Download PDF
3. novembrī Ābeļu pagasta senioru deju kopa „Ābelietes” svinēja 5 gadu jubileju, bet rokdarbnieču klubs „Bitīte” – 15 gadu jubileju.

Gaviļnieces sveikt bija ieradušās Rubenes senioru dāmu deju kopa „Draiskās Peonijas”, Dunavas senioru dāmu deju kopa „Cielavas”, Sēlpils deju kopa „Omes un Kungi” un Daugavpils novada Nīcgales rokdarbnieces, pie kurām Ābeļu rokdarbnieces bija viesojušās vienā no pēdējām tikšanās reizēm. Katra ciemiņu deju kopa jubilārus sveica ar divām dejām. Senioru deju kopa „Ābelietes” (vadītājas Vikas Vanagas vadībā) viesus iepriecināja ar savu sniegumu, nodejodamas 5 dejas. Garšīgu medus kūku un žāvētu karpu jubilārēm dāvāja draugi no Nīcgales. Ar sirsnīgiem vārdiem gaviļnieces sveica un katrai kundzei dāvināja puķu podiņu ar krizantēmu Ābeļu tautas nama vadītāja Svetlana Koriņeva. Brīnišķīgo pasākumu vadīja Ābeļu amatierteātra režisors Pēteris Draņevičs, kurš ciemiņus iepazīstināja ar jubilāru kolektīvu darbības vēsturi. Uz pasākumu bija uzaicinātas pirmās rokdarbnieču pulciņa dalībnieces: Maija Mieze, Anastasija Bērziņa, Agnese Jakuboviča, Rasma Dzene un Marija Pudāne. Rokdarbnieces, protams, „neslēpa sveci zem pūra” un ciemiņiem parādīja plašo šaļļu un plecu lakatu klāstu. Protams, arī jubilāru kolektīvi apmainījās mīļiem sveicieniem. Jubilejā, kur bijis, kur nebijis, ieradās „pastnieks” visiem dāvājot novada informatīvo ziņotāju „Ļaudis un Darbi”. Pasākuma noslēgumā Pēteris Draņevičs gan jubilārus, gan viesus aicināja uz lustīgu izdancošanos.
Pēc Maijas Miezes sniegtās informācijas

materiālu apkopoja Anita Žigure
Foto: Maija Mieze
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv