Zināmi Jēkabpils novada domes Goda rakstu saņēmēji 2017. gadā

Download PDF

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu.

Komisija kopā izskatīja 38 pieteikumus apbalvošanai sakarā ar Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienu un nolēma:

  1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu par ieguldīto darbu Jēkabpils novada attīstībā – 24 personas:
Nr. Vārds, Uzvārds / Nosaukums Nominācija Pagasts
1. Jānis Raginskis Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dignājas pag.
2. Aina Vēvere Skolotājs Dunavas pag.
3. Vilgelms Beķeris Jubilārs Leimaņu pag
4. Rita un Andis Timofejevi Uzņēmēji Rubenes pag.
5. Juris Gaigals Skolotājs Ābeļu pag.
6. Dzidra Arāja Jubilārs Ābeļu pag.
7. Intra Kurme Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Rubenes pag.
8. Ilze Kalniņa Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks
9. Alfrēds Leitietis Aktīvais pensionārs Zasas pag.
10. Jevgēnija Bērziņa Jubilārs Zasas pag.
11. Briežu ģimene Ģimene Zasas pag.
12. Jauniešu biedrība “Street warriors Zasa” Jaunietis Zasas pag.
13. Irma Šeršņeva Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Leimaņu pag.
14. Jankovsku ģimene Ģimene Rubenes pag.
15. Zenta Pavlovska Jubilārs Rubenes pag.
16. Laila Īvāne Sabiedriskais darbinieks Rubenes pag.
17. Ilga Vēvere ar ģimeni Sabiedriskais darbinieks Dignājas pag.
18. Ingrīda Degtjarova Sabiedriskais darbinieks Rubenes pag.
19. Vera Jurgeviča Uzņēmējs Zasas pag.
20. Līga Lācīte Sabiedriskais darbinieks Leimaņu pag.
21. Benita Upeniece Skolotājs Dignājas pag.
22. Elga Baltmane Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Dunavas pag.
23. Mažoru ģimene Ģimene
24. Edvīns Meņķis Par ieguldījumu novada attīstībā

 

  1. Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu 14 personas:
Nr. Vārds, Uzvārds Nominācija Pašvaldības pagasts
1. Antons Tropiks Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Leimaņu pag.
2. Gunta Jaunzeme Jubilārs Kalna pag.
3. Ginters Zavadskis Jaunietis Leimaņu pag.
4. Dagnis Mucenieks Jaunietis Leimaņu pag.
5. Aigars Aišpurs Uzņēmējs Zasas pag.
6. Elga Timpa Skolotājs Zasas pag.
7. Āris Plāns Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas pag.
8. Maruta Krūmiņa Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Zasas pag.
9. Baiba Briede Skolēns Zasas pag.
10. Ilgvars Verbickis Skolēns Zasas pag.
11. Jeļena Tomāne Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks Rubenes pag.
12. Inese Brandule Jubilārs Dignājas pag.
13. Aiga Vēvere Par ieguldījumu Dunavas pagasta attīstībā Dunavas pag.
14. Līga Navicka Sabiedriskais darbinieks Dunavas pag.

 

Goda rakstu saņēmēji tiks sveikti 17. novembrī plkst. 19.00 Kalna kultūras namā Jēkabpils novada svinīgajā pasākumā, veltītā Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai. Atzinības rakstu saņēmēji tiks sveikti katra pagasta valsts svētkiem veltītajā pasākumā.

Informāciju sagatavoja K.Sēlis

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv