Uzsākts projekts par karjeras atbalstu izglītības iestādēs

Download PDF

pr

Jēkabpils novada pašvaldība 2017.gada 18.septembrī noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu līdz 2020.gada 30.decembrim.  Jēkabpils novada pašvaldība, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.359, īsteno tai deleģētos sadarbības partnera uzdevumus  Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Krustpils un Viesītes novados. Minētās pašvaldības ar domes lēmumiem noteikušas, ka Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde uzrauga un koordinē projekta gaitu.

Jēkabpils novada pašvaldība realizēs šo projektu atbilstoši partnera piedāvātajam 4.sadarbības modelim.

Kā izmēģinājumskolas projektā izvirzītas 13 skolas: Aknīstes vidusskola, Rubeņu pamatskola, Zasas vidusskola, Ābeļu pamatskola, Dignājas pamatskola, Krustpils pamatskola, Sūnu pamatskola, Salas vidusskola, Biržu pamatskola, Biržu internātpamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Viesītes vidusskola, Rites pamatskola. Projektā neiesaistītās skolas ir Asares pamatskola, Dunavas pamatskola, Vīpes pamatskola, Mežāres pamatskola, Antūžu speciālā internātpamatskola.

Ar 2017.gada 3.oktobri novadu skolās darbu uzsāk 6 pedagogi karjeras konsultanti, kuru kopējā slodze – 2.37. Projekta ietvaros ir paredzēts nodrošināt karjeras atbalstu visiem skolēniem, organizējot dažādus karjeras atbalsta pasākumus, kā arī tiks nodrošināta informācijas pieejamība karjeras izvēlei. Plānots veicināt sadarbību ar uzņēmumiem, profesionālajām izglītības iestādēm un augstskolām.

Sadarbībā ar novadu izglītības iestādēm ir izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns, kuru apstiprinājusi Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Finansējums projekta aktivitātēm un pedagogu karjeras konsultantu atalgojumam tiks piešķirts katru mācību gadu līdz pat 2020.gada 30.decembrim.

Projekta koordinatore Jēkabpils novadā: Anda Ķiploka, tālrunis: 65220736, 29247870

e-pasts: anda.kiploka@jekabpilsnovads.lv.
Anda Ķiploka
Jēkabpils novada
Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv