Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2017. gada novembrī

Download PDF

Ābeļu pagasts

03.11. plkst. 13.00 Senioru dāmu deju kopas “Ābelietes” un rokdarbu klubiņa “Bitītes” un draugu radošā darba pēcpusdiena “Paņem vienu mārtiņrozi un pie manis ciemos nāc…” – dāmu deju kopu koncerts. Lustes un izklaide kopā ar Pēteri Draņeviču.
15.11. plkst.18.00 Lāčplēša dienai veltīts skrējiens, Ābeļu pagastā pie kapsētas, 18:00 starts dāmām, 18:30 starts vīriešu konkurencē, pieteikšanās sacensību vietā līdz 17.45, dalības maksa skolēniem EUR 0,50, pieaugušajiem EUR 1,00 sacensības tiek rīkotas sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru “Pusstundas skrējiena” ietvaros.

18.11. plkst. 19.00 Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums:

  • koncerts,
  • režisora Askolda Saulīša dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”. Filma par latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem.

plkst.22.00 Svētku balle kopā ar Andri Skuju.

19.11. plkst.12.00 Orientēšanās sacensības “Uz divu sezonu robežas”, reģistrēšanās Ābeļu pamatskolā līdz plkst.11:00, starta vieta Fogtu sils, Laši, dalības maksa skolēniem EUR 1,00, pensionāriem EUR 2,00 un pieaugušajiem EUR 3,00, pieteikšanās līdz 15. novembra plkst.21:00 interneta vietnē www.osksm.lv, sacensības tiek rīkotas sadarbībā ar orientēšanās sporta klubu “Sēlijas mežs”.

27.11. plkst. 10.00  Ābeļu bibliotēkā tikšanās ar zīmējumu autori Valiju Burtinu, apskatāma neparasto zīmējumu izstāde “Dvēseles ceļojums laikā un telpā”.

Dignājas pagasts

19.11. plkst. 19.00 Dignājas pamatskolā Valsts svētku koncerts “Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zemi”. Pēc koncerta balle.

21.11. plkst. 17.00 Dignājas pamatskolā spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.

Dunavas pagasts

10.11. plkst. 12.00 Dunavas kultūras namā Lekcija par veselīga uztura pamatprincipiem.

10.11. plkst. 14.00 Tadenavas klubā Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Godinot Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus”, sadarbībā ar Tadenavas bibliotēku.

11.11. Dunavas pagasta teritorijā norisināsies Jēkabpils novada Gaismas akcija – “Sēlijas gaisma Latvijai”, aicinām piedalīties akcijā gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus, iededzot gaismiņas logos, pagalmos u.c.

16.11. plkst. 14.00 Dunavas kultūras namā Svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai “Esmu Latvietis Latviskā Latvijā”. Piedalās Dunavas pamatskolas audzēkņi, Dunavas pagasta iedzīvotāji un ciemiņi. Koncertā godināsim Dunavas pagasta iedzīvotājus: Līgu Navicku, Aigu Vēveri, Līgu Purpli, Antru Strēlnieci, Ainu Timofejevu, Annu Guģi, Santu Noviku-Kusiņu, Līgas un Alda Marcinkeviču ģim., Jāni Stahovski, Jāni Jukšu.

17.11. plkst. 22.00 Dunavas kultūras namā groziņballe kopā ar grupu “Aīda un draugi”.

29.11. no plkst.17.00 – 18.45 Dignājas sabiedriskajā centrā, Dignājas pamatskolā, Dignājas pagastā – Lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi pieaugušajiem, pasākuma laikā būs iespējams bez maksas pārbaudīt asinsspiediena, cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeni asinīs, kā arī saņemt mediķa konsultāciju.

02.12. plkst. 18.00 Dunavas kultūras namā uz pirmssvētku solokoncertu ielūdz Varis Vētra.

 Kalna pagasts

 11.11.Kalna pagasta “Dūjās” pasākums, veltīts Lāčplēša dienai:

  • 16.00 Brāļu Aigara un Ata Noviku koncerts
  • 17.00 Lāpu gājiens no “Dūjām” uz A.Grīna piemiņas vietu.
  • 17.20 pie Doktorāta iedegsim svecītes Latvijas saulei.

Aicinām iedzīvotājus iedegt pa sveču liesmiņai māju logos!

17.11. plkst. 19.00 Kalna kultūras namā Jēkabpils novada svinīgs sarīkojums veltīts Latvijas proklamēšanas dienai” No četriem novadiem austs”. Programmā:

  • Jēkabpils novada Goda rakstu pasniegšana,
  • svētku koncerts.

plkst. 22.00 Svētku balle. Spēlē grupa “ Kamēr jauni”

03.12. plkst. 18.00 Kalna kultūras namā Pirmās adventes pasākums “ Ziemassvētki ir ceļā”

Piedalās- Daugavpils M.Lutera katedrāles dekāns, mācītājs Andis Lenšs.

Koncertā Ziemassvētku dziesmas un melodijas ģitāras un čella pavadījumā.

Pēc koncerta pagasta lielās egles iedegšana pie kultūras nama.

Leimaņu pagasts

11.11. plkst. 19.00 Leimaņos Lāčplēša dienai un Valsts svētkiem veltīts sarīkojums.

24.11. no plkst.10.00 – 11.45 Sociālās aprūpes namā “Mežvijas”, Mežgalē, Leimaņu pagastā – Lekcija par psihiskās veselības saglabāšanu un demenci;

Rubenes pagasts

10.11. Rubenes pagastā Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums.

“ Gaismas ceļš”

plkst. 17.00 Lāpu gājiens no Rubenes pagasta pārvaldes līdz kultūras namam

( pulcēšanās gājienam 16.50)

plkst. 17.30 pie kultūras nama svinīgs brīdis un Daugavpils ugunsteātra gaismas programma.

plkst. 18.00 kultūras namā Jēkabpils novada Atzinības rakstu  pasniegšana un novada jauktā kora “ Putni” koncerts

11.11. Rubenes pagastā iedegsim svecītes savu māju logos piedaloties gaismas akcijā “ Sēlijas gaisma Latvijai”

24.11.plkst.20.00 kultūras namā muzikāls uzvedums “ No latviešu kino un teātra”.Piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi. Dziesmas no kino dziedās grupa “ Ivarmīns”

29.11. plkst. 13.00 un plkst. 18.00 kultūras namā  spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.

Zasas pagasts

 04.11. plkst. 18.00 kultūras namā Jēkabpils novada stipro ģimeņu godināšanas pasākums.

13.11. no plkst. 14.20 – 16.00 Zasas vidusskolā, Zasā, Zasas pagastā – Lekcija par seksuālo un reproduktīvo veselību skolēniem.
13.11. no plkst. 17.00 – 18.45 “Ambulance – aptieka”, Zasā, Zasas pagastā – Lekcija par seksuālo un reproduktīvo veselību pieaugušajiem.

16.11. plkst. 14.00 kultūras namā Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai veltīts pasākums (sadarbībā ar Zasas vidusskolu).

27.11. no plkst. 14.20 – 16.00 Zasas vidusskolā, Zasā, Zasas pagastā – Lekcija par sirds un asinsvadu slimību profilaksi skolēniem, pasākuma laikā būs iespējams bez maksas pārbaudīt asinsspiediena, cukura, holesterīna un hemoglobīna līmeni asinīs, kā arī saņemt mediķa konsultāciju;

30.11. plkst. 10.00 kultūras namā Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Notikumi virtuvē”.

 

Gaismas akcija “Sēlijas gaisma Latvijai” Jēkabpils novadā 11.novembrī

Godinot brīvības cīņu varoņus, iedegsim gaismas simbolus ( svecītes) ikvienā logā.

 

Citi pasākumi:

04.11. Svecīšu vakari Dunavas pagasta kapsētās:

plkst.14.00 Celminieku kapos

plkst.16.00 Daugavas kapos

 

Izstādes:

10.10. – 10.11. Kalna kultūras nama mazajā zālē skatāma Jēkabpils ukraiņu biedrības „JAVIR” ukraiņu nacionālo tērpu foto izstāde “Manas dzīves pavedieni”.

13.11 –  27.11. Ābeļu bibliotēkā Valijas Burtinas neparasto zīmējumu izstāde “Dvēseles ceļojums laikā un telpā”.

23.10. – 01.12. Rubenes pagasta pārvaldes zālē gleznu izstāde “Rudens ziedi” Māksliniece Rasma Bērziņa.

27.10. –  27.11. Kalna pagasta bibliotēkā Baibas Čākures izstāde “Sapņu un laimes ķērāji”.

 

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne,
26478498; e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Foto: Kaspars Sēlis

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv