Par valsts autoceļiem V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste un P72 Ilūkste–Bebrene–Birži

Download PDF
Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem ir iepazinušies ar Jūsu [Jēkabpils novada pašvaldības] vēstuli par valsts vietējo autoceļu V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste un valsts reģionālo autoceļu P72 Ilūkste–Bebrene–Birži.

Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādāšana tiek veikta balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, bet programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” speciālistu veiktais valsts autoceļu grants segumu tehniskā stāvokļa novērtējums 2017. gadā ir šāds:
2017. gadā grants segums valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste posmā km 14.30-41.80 novērtēts ar vērtējumu apmierinošs un posmā km 41.80-58.70 ar vērtējumu slikts, bet valsts reģionālā autoceļa P72 Ilūkste–Bebrene–Birži posmā km 20.83-26.44 novērtēts ar vērtējumu slikts un posmā km 26.44-51.71 ar vērtējumu apmierinošs. Atbilstoši pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem, satiksmes intensitāte autoceļa V783 posmā km 14.30-26.50 ir 546 transportlīdzeklī diennaktī un posmā km 26.50-58.70 ir 299 transportlīdzekļi diennaktī, bet autoceļa P72 posmā km 20.83-51.71 ir 264 transportlīdzekļi diennaktī.
Informējam, ka 2018. gadā plānots veikt grants seguma pastiprināšanas un divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanas darbus valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste posmā km 14.30-20.80.
Ņemot vērā, ka valstī kopumā sliktā stāvoklī ir 4678 km valsts autoceļu ar grants segumu, pašlaik valsts autoceļu V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste posmā km 20.80-58.70 un P72 Ilūkste–Bebrene–Birži posmā km 20.83-51.71 pārbūves darbi netiek plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmas 2018.-2020. gadam izvērtēsim iespējas tajās iekļaut minēto autoceļu posmu grants segas pastiprināšanas un divkārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanas darbus.
Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts autoceļu V783 Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste posmā km 14.30-58.70 un P72 Ilūkste–Bebrene–Birži posmā km 20.83-51.71 stāvokli tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde, atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšanas klasei.
Valsts sekretārs K.Ozoliņš

Satiksmes ministrija
K.Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv