Skolotāju diena Zasas vidusskolā

Download PDF
6. oktobrī skolā atzīmējām Skolotāju dienu. 4.stundas laikā skolotāji un skolēni tika aicināti skolas zālē uz īpašu līniju, lai godinātu un sveiktu skolotājus. Pasākumu organizēja 12.klase, kuri bija piešķīruši katram skolotājam īpašu nomināciju.

Aizmirsts netika neviens! Līdz ar piešķirto nomināciju un brīnišķīgu katram skolotājam veltītu kolāžu, skolotāji tika sveikti ar krāšņiem ziediem un ar mīlestību gatavotām piemiņas veltēm. Svinīgo pasākumu papildināja skolēnu sagatavotie priekšnesumi: 8.klases skolēni iesaistīja skolotājus kopīgā rotaļā, pēc kuras bija iespēja klausīties Danas lielisko klavierspēli. 9.klases skolēni bija sastādījuši aprakstus par saviem priekšmetu skolotājiem, kuros klausoties, vajadzēja uzminēt skolotāju. 10.klase bija noorganizējusi „Valts prezidenta” viesošanos Zasas vidusskolā, kurš piešķīra skolotājiem atlikušo darbadienas daļu brīvu un solīja parūpēties par skolotāju interešu atbalstīšanu valstiskā līmenī! 11.klases jaunieši bija izveidojuši asprātīgu video apsveikumu, bet 12.klase dziedāja dziesmu un sveica ar īpaši izveidotās „Street Warriors” grupas priekšnesumu.
Turpinājumā stundas vadīja 12.klases skolēni, piepalīdzot dažiem skolēniem no 10. un 11.klases. Tas, izrādās, nemaz nebija tik viegli! Atraktīva mācību stunda notika arī skolotājiem, kuriem bija uz laiku jāiejūtas skolēnu lomās. Tā bija lieliska pieredze! Bija interesanti mācīt skolotājus un izbaudīt to kā skolēni uzvedās viņu stundās, jo katra skolotāja attieksme bija pielīdzināta kādam no skolēniem.

Nākamajā dienā – sestdien – skolotāji devās kopīgā ekskursijā uz Lietuvu.
Airisa Ģeidāne
Skolas arhīva foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv