Senioru svētki Miķeļdienas noskaņā

Download PDF
Vēja spārniem aiztraucies vēl viens gads. Gadiem ritot, ar to laiku ir pavisam dīvaini – tas var skriet arvien ātrāk, ka cilvēks nespēj to panākt vai arī tā lēni, lēni velkas. Liekas, ka pavisam nesen nosvinējām Jāņa dienu, bet nu jau nemanot – Miķeļdiena.

1. oktobris – Starptautiskā veco laužu diena. Atcerēsimies, ka 1. oktobri par Starptautisko veco ļaužu dienu ANO Asambleja pasludināja jau 1991. gadā. Šīs dienas atzīmēšanas mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanai, kā arī veco ļaužu sadzīves apstākļiem.
Jēkabpils novadā Senioru dienu svin jau no 2010. gada, septembra pēdējā piektdienā. Tai piemīt skaista un cerīga pieskaņa. Katru gadu Senioru dienu rīko kāds no pagastiem. Šogad novada Seniorus uzņēma Kalna pagasts.
Novada Senioriem šī diena ir divkārši svētki – braucot var vērot rudens krāšņumu kā arī to, kas gada laikā ainavā mainījies – no ainavas izzudušas mājvietas ar ražīgajiem ābolu dārziem, mazbānīša aizsargjosla, kas aizaug ar krūmiem, parādījies kāds jauns robs meža mātes seģenē…
Un tā nemanot vien esam atbraukuši. Senioru svētku svinīga daļa notika Kalna pagasta kultūras namā. Pie nama durvīm mūs sagaida smaidošā kultūras nama vadītāja Sandra Vecumniece un aicina namā. Pārkāpjot slieksni, pārsteigums – mūs cienā ar Kalna pagasta purva dižogām – dzērvenēm un novēl mums stipru veselību un spēku! Nodomājām, cik labestīgi un izturīgi ir Kalna pagasta ļaudis, kas šajā lietainajā rudenī briduši purvā, lai salasītu sārtās dzērvenes un mūs iepriecinātu. Svinību zālē mūs sagaida mākslinieks Bumbieris ar dziesmu “Par prieku”. Dziesma mūs sajūsmina, ka tā vien gribas dziedāt līdzi. Koncerta programmu – dziesmas, dzejas lasījumus un dalībnieku iesaisti caurvij prieks un rudens ziedu krāšņums – arī Miķelītes.
Paldies māksliniekam par skanīgajam dziesmām un sarunām ar mums!
Paldies Jēkabpils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Vanagam par labiem, uzmundrinošajiem vārdiem un aicinājumu piedalīties novada sabiedriskajā dzīvē. Paldies Kalna pagasta amatierteātra aktrisēm par izjustiem dzejas lasījumiem, kas aizskāra ikviena dvēseles stīgas. Paldies kultūras nama vadītājai par prasmīgi un pārdomāti noorganizēto Senioru pasākumu. Paldies mūziķu kapellai “Dekšāres”, kura ar dziesmām un mūziku aizveda mūs atmiņu takās, pa kurām staigājām dziedādami un muzicēdami. Paldies atrakciju vadītājām par interesantajiem jautājumiem un pārsteiguma balvām. Paldies Zasas kultūras nama vadītājai Laurai Aišpurei par dāsni un krāšņi noformētiem cienastu galdiem. Paldies mūsu busiņa vadītājam.
Mēs sakām paldies visiem novada senioriem, kas kopā ar mums kuplināja un līdzdarbojās pasākumā.
Būsim žirgti un cerīgi, lai tiktos nākamajā senioru saietā!
Akmeņārieši, Zasas pagastā
Sandras Vecumnieces foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv