Turpinās būvdarbi Ābeļu pagastā pie Jāņa Akuratera daiļrades takas izveides

Download PDF

zemlad1

Jēkabpils novada Ābeļu pagastā intensīvi turpinās būvdarbi literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveidei, kuru rezultātā tiks izveidota izzinoša pastaigu taka ar uzstādītiem āra informācijas stendiem, prožektoriem ar saules baterijām, atkritumu urnām un iesētu zālienu. Darbi tiek veikti projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000004 “Literāta Jāņa Akuratera daiļrades takas izveide Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros, kura mērķis ir izveidot un labiekārtot J.Akuratera kā literāta, aktīvas, daudzpusīgas personības daiļrades taku Ābeļu pagasta Brodu ciemā, izmantojot inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus.

Būvdarbus veic SIA “Ošukalns celtniecība”, savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzrauga būvinženieris Līga Koržeņevska. Plānotos darbus paredzēts realizēt 2017. gadā. Projekta vadītājs ir Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems.

Realizējot projektu, iedzīvotājiem, tūristiem un citiem interesentiem tiks nodrošināta pieejama un viegli uztverama informācija par J.Akurateru un viņa daiļradi, uzlabosies cilvēku informētība gan par novada, gan Latvijas mēroga kultūras mantojumu.

3

2b1 b2  b4 b5 b6 b7 b8

 

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv