1. septembris Ābeļu pamatskolā

Pirmklasnieki kopā ar audzinātāju Guntu Klaužu.

Pirmo reizi skolas durvis šajā mācību gadā vēra 14 pirmklasnieki un 7 sagatavošanas grupiņas bērni, kurus laipni sagaidīja skolotājas Gunta un Sandra. Devītklasnieki skolotājas Guntas Bičoles vadībā bija sagatavojuši interesantu ielūkošanos mācību priekšmetu nozīmībā, bet par galveno skolas dzīvē tomēr tika atzīts Zvans. Skolēnus sveica  Zinību dienā arī Jēkabpils novada izpilddirektors Jānis Subatiņš, novēlot katru dienu iegūt jaunas prasmes un zināšanas, tās pielietot.

Šogad mūsu skolā 136 skolēnus iepriecina 5 jauki izremontēti kabineti, par ko parūpējās SIA BūvMax, ko vada Svetlana Lācare, kopēji ieguldītā summa 12000 eiro. Skolotājas, kas saimniekos šajos kabinetos un mācīs bērnus, saka-  kabineti tagad ir gaišāki, plašāki, saulaināki, bet skolotāja Iveta tomēr nostalģiski skumst pēc vecajām dēļu grīdām. Paldies remontstrādniekiem par ieguldīto darbu, lai mēs visi skolā justos labi. Jauki sakopta ir skolas apkārtne, par ko jāpateicas skolas saimniekam Žigintam, kā arī apkopējām Ilzijai, Līgai, Brigitai un Inārai. Apkopējas arī parūpējās, lai visas skolas telpas būtu gaišas, tīras, skolēnu nedarbi aizkrāsoti.

Ar kādām domām, noskaņojumu šogad mācību gadu sāks skolēni un skolotāji? Devītklasnieki šogad ieradušies skolā ar prieka sajūtu par satiktajiem klasesbiedriem, diemžēl arī ar skumjām, ka būs pēdējais mācību gads šinī skolā. Viņos ir arī spēcīga apņemšanās cītīgi mācīties un gatavoties eksāmeniem. Pirmklasnieki vēl jāiedrošina, kaut skolas gaišās un plašās telpas apmierina gan skolēnus, gan viņu vecākus. Arī skolotājiem šis būs jauns mācību gads, jo jāizdomā, kā virzīt skolēnus uz kompetencēm bāzētas izglītības apgūšanā. Galvenais- savstarpējā saskarsme, sadarbības prasmes- gan savstarpējās, gan ar skolēniem, gan vecākiem. Lai mums visiem veiksmīgs, jaunu zināšanu un prasmju, kā arī pozitīvu emociju pilns jaunais mācību gads!

Silva Zepa, skolotāja

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv