Bāriņtiesas kontakti un personu rīcība neatliekamās situācijās

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73.panta pirmajā daļā paredzēts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu vai citādu viņa apdraudējumu, vai viņa tiesību pārkāpumu. Vardarbības sekas, ja tās netiek savlaicīgi atklātas un … Continue reading Bāriņtiesas kontakti un personu rīcība neatliekamās situācijās