Bāriņtiesas kontakti un personu rīcība neatliekamās situācijās

Download PDF

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73.panta pirmajā daļā paredzēts, ka katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu vai citādu viņa apdraudējumu, vai viņa tiesību pārkāpumu.

Vardarbības sekas, ja tās netiek savlaicīgi atklātas un pārtrauktas, ir ne tikai tā fiziskā vai emocionālā trauma, ko bērns iegūst. Bērnībā pārdzīvotās vardarbības sekas var izpausties arī vēlāk, bērnam kļūstot pieaugušam, kā nespēja pilnvērtīgi sociāli funkcionēt, un bieži vien kļūstot par vardarbības izdarītāju pret saviem bērniem. Tāpēc ir ļoti svarīgi rūpīgi izvērtēt visus gadījumus, kad bāriņtiesai tiek ziņots par iespējamu vardarbību pret bērnu un nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai vardarbību novērstu un bērns saņemtu nepieciešamo palīdzību.

Saņemot ziņas par iespējamu vardarbību pret bērnu, bāriņtiesas pienākums ir nekavējoties pārbaudīt šo informāciju.

Informāciju par bērna dzīvības vai veselības apdraudējumu sniedz bāriņtiesā (kontaktinformāciju skat. zemāk), ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai pa tālruni 110 vai neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113.

Jēkabpils novada bāriņtiesas darbības teritorija: Jēkabpils novada administratīvā teritorija (Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts)

Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Ina Gusāre

Bāriņtiesas locekļi: Valentīna Austruma, Silvija Krēsliņa, Ingrīda Irbe, Ilze Krastiņa, Inga Kliģe, Ieva Valtere

Bāriņtiesas sekretāre: Aļona Semeiko

BĀRIŅTIESAS KONTAKTI UN DARBA LAIKISkatīt šeit!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv