Īstenots projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Dunavas pagastā

ZM_LAD

Projekta Nr. 16-05-A00702-000027 “”Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi” ceļa Nr.: 3-3 pārbūve Dunavas pagastā Jēkabpils novadā” ietvaros Jēkabpils novada pašvaldība ir veikusi pašvaldības ceļa Nr.: 3-3 “Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi”, Dunavas pagastā, Jēkabpils novadā pārbūves darbus.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr.: 3-3 “Daugavas – Lapas – Auzāni – Ērgļi” garums ir 4,6888 km. Projekta kopējās izmaksas ir 281 905,43 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). Projekta vadītājs –  Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv