Dignājas baznīcā iemirdzējusies restaurētā lustra

Download PDF
“Rietumu Bankas labdarības fonds” kopš 2012. gada rīko projektu konkursu “Latvijas sakrālais mantojums”. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu un restaurāciju. Šogad rīkotajā projektu konkursā atbalstu guva Dignājas evaņģēliski luteriskās draudzes projekts Dignājas baznīcas lustras restaurācijai. Līdzfinansējumu projekta īstenošanai nodrošināja Jēkabpils novada pašvaldība.

Lustras restaurācija tika uzticēta pieredzes bagātam restauratoram no Rundāles pils Intam Lūsim. Metāla detaļu atjaunošanai tika piesaistīts metāla restaurators Jānis Lasmanis. Iepazīstoties ar restauratora atskaiti par lustras atjaunošanas darbiem, uzzinājām daudz jaunas informācijas. Pēc restauratora domām, Dignājas baznīcas lustra varētu būt izgatavota Itālijā laikā no 1900. līdz 1920.gadam. Šī tipa lustras tiek sauktas – “Lustra ar ūdenskritumu (Waterfall) un telti (Tent). Restauratori paveikuši lielu darbu, lai lustrai piešķirtu sākotnējo izskatu. Lustra ir elektrificēta ar jaunām svecītēm, atjaunots 9 spuldzīšu papildus apgaismojums.
Lustra visā tās spožumā ir apskatāma Dignājas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Projekta vadītāja Dzidra Nartiša
Autores foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv