Tēva dienas Dignājas pamatskolā

Šogad mēs, Dignājas pamatskolas pirmsskolas grupiņa, turpinājām pagājušajā gadā iesākto tradīciju – Tēva dienu.

Šogad tēvu dienu svinējām ar nokavēšanos – 15. septembrī. Laiks mūs nelutināja, tāpēc šogad darbojāmies telpās.
Rūtas un Laumas tētis pirmsskolas grupiņai uzdāvināja televizoru, ko varēsim izmantot nodarbībās, lai skatītos mācību filmiņas. Protams, tēti paši to arī piestiprināja, un mēs skatījāmies un pētījām, ar kādiem instrumentiem tēti darbojas, un mācījāmies to nosaukumus un pielietojumu.
Šogad lūdzām tētu palīdzību aktivitāšu dēļa izveidē, paši jau internetā bijām sameklējuši paraugus, lai tēti saprastu ko mēs no viņiem gribam.
Rezultāts ir lielisks, bērni ir sajūsmā par jauno rotaļu vietu, kas reizē palīdz attīstīt sīko motoriku un attīsta loģisko domāšanu. Sienu mēs vēl papildināsim, tētiem jau darbojoties radās idejas, kā vēl papildināt aktivitāšu dēli.
Taču ar to vien mēs nelikāmies mierā! Gribējām pārbaudīt tētu prasmes un sarīkojām nelielas sacensības. Kurš tētis visātrāk ieskrūvēs 5 skrūves! Protams, visi tēti ar uzdevumu tika galā lieliski.
Liels paldies pašiem čaklākajiem tētiem, kam bija iespēja saspringtajā darba ritmā izbrīvēt laiku un, kopā darbojoties, padarīt savu bērnu ikdienu pirmsskolas grupiņā interesantāku.
Kad tēti jau bija devušies projām, bērni jautāja, kad vēl būs tēva diena? Manuprāt, tas ir rādītājs, ka bērniem ļoti patika. Mēs jau gaidām nākamo tēva dienu!
Noslēgumā apbalvojām tētus ar godarakstiem un nelielām dāvaniņām.
Pirmsskolas audzinātājas Rasa un Klinta
Autoru foto
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv