Šonedēļ tiek uzsākta dižkoku novērtēšana

lvaf

2014.gadā biedrība “Augšzemes lauku NVO apvienība” realizēja Latvijas vides aizsardzības fonda projektu. Apsekojot Jēkabpils novada teritoriju, tika noteikti 65 dižkoki. Dižkoku stāvoklis bija ļoti dažāds. Bija koki, kas auga sakoptā vidē un bija koki, kas cīnījās par izdzīvošanu un, diemžēl arī tādi, kas jau gājuši bojā. Tāpēc nolēmām turpināt iesākto darbu un mēģināt palīdzēt zemju īpašniekiem, kuru īpašumos aug dižkoki. Šogad Latvijas vides aizsardzības fonds ir atbalstījis biedrības “Augšzemes lauku NVO apvienība” projektu “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana”.

Projektā ir paredzēts veikt dižkoku stāvokļa novērtēšanu – dendroloģisko inventarizāciju, dižkoka kopšanas darbu plāna sastādīšanu, nosakot kopšanas darbu prioritāti. Katram zemes īpašniekam vai teritorijas apsaimniekotājam, kuru teritorijā aug dižkoks nosūtīsim koku izvērtēšanas anketu, kā arī 2018.gada gada pavasarī rīkosim praktisko apmācību semināru dižkoku sakopšanā.

Jau šonedēļ tiks apsekoti dižkoki novada teritorijā un to veiks SIA “LABIE KOKI eksperti” darbinieki. Uzņēmums dibināts 2008. gadā un veic koku vērtēšanu, kopšanu un aizsargāšanu,  ārtelpas labiekārtojuma projektēšanu un ierīkošanu, dārzu un zaļo zonu uzturēšanu. Savā mājas lapā www.labiekoki.lv uzņēmums stāsta: Koku kopšanas plāns ir vienīgais ideālais rīks lielu teritoriju īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pašvaldībām, lai laicīgi saplānotu koku kopšanas darbus, atbilstoši koku stāvokļa bīstamībai, koku vērtībai un īpašnieka ekonomiskajam budžetam, paļaujoties uz koku speciālista – arborista apliecinātu dokumentu. Koku kopšanas plānā tiek norādītas koku sugas un dots detalizēts kopšanas darbu apraksts, izdalot kopšanas prioritātes. Šis dokuments palīdz zemes īpašniekam saprast, kādā secībā veicami koku sakopšanas darbi. Tiek noteikti koki, kuri var radīt apdraudējumu (vainagā ir liela izmēra sausi zari u.c.) un kurus nepieciešams sakopt pēc iespējas ātrāk, kā arī identificēti tie koki, kuriem kopšana nav steidzama.

09b

Lūgums zemju īpašniekiem, kuru īpašumos aug dižkoki, būt atsaucīgiem un sadarboties ar SIA “LABIE KOKI eksperti” darbiniekiem.

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv