Realizēts projekts pašvaldības ceļa pārbūvei Zasas pagastā

zem_lad

Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 16-05-A00702-000029 “”Zasas – Ģērķāni” ceļa Nr.: 5-1 pārbūve Zasas pagastā Jēkabpils novadā”, kura ietvaros tika plānota pašvaldības ceļa Nr.: 5-1 “Zasas – Ģērķāni”, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā posma pārbūve.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis – atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Kopējais pārbūvētā pašvaldības ceļa Nr. 5-1 “Zasas – Ģērķāni” posma garums ir 4,5096 km. Projekta kopējās izmaksas ir 215 560,17 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns”, savukārt būvuzraudzību – būvuzraugs Juris Birkavs (IK „CB TESTS”). Projekta vadītājs  –  Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Krūmiņš.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv