Skaistākā mūsu novada rota esam mēs paši!

Download PDF
“Jēkabpils novads ir mūsu mājas. Te mēs dzīvojam, strādājam, audzinām bērnus, te mēs dziedam, dejojam un priekā mirdzošām acīm lūkojamies debesīs. Te mēs satiekamies, draudzējamies, mīlam. Izpalīdzam, pasakām labu vārdu un padodam roku. Te mēs esam viens otram.”/L.Aišpure/
25. un 26. augustā Zasā tika svinēti ikgadējie Jēkabpils novada svētki.

Svētku atklāšana notika sēļu amatniecības centra “Rūme” teritorijā ar brīvdabas šovu – spēli “Es mīlu savu novadu”, ko vadīja biedrības “Sēļu pūrs” vadītāja, māksliniece Anda Svarāne. Pēc neliela jauniešu sagatavota video, kurā novada iedzīvotāji dalījās emocijās par to, kādēļ mīl savu novadu, uz skatuves devās pārstāvji no katra pagasta, un kopā tika salikta simboliska Jēkabpils novada karte. Tad sākās pati spēle, kurā piedalījās divas komandas un to kapteiņi: novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags un izpilddirektors Jānis Subatiņš.
Priekšsēdētāja Aivara Vanaga komandu spēlē “Es mīlu savu novadu” pārstāvēja Ieva Jātniece, Dzidra Nartiša un Ina Sēle, bet izpilddirektora Jāņa Subatiņa komandu – Intra Kurme, Inga Bokāne un Andris Baltaruņķis.
Spēles dalībniekiem bija jāatpazīst attēlos dažādas vietas novadā, jāatzīmē tās kartē, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kā arī jāatceras fakti no Raiņa un Jāņa Akuratera biogrāfijas, tādējādi pelnot komandai ābolus jeb punktus. Rezultātā 8 ābolus ieguva izpilddirektora komanda, bet 15 – priekšsēdētāja, kas rezultātā arī bija šīs draudzības spēles uzvarētāji.
Ar dažādiem paraugdemostrējumiem svētku viesus izklaidēja ielu vingrotāji “Street Warriors Zasa”, bet skatītājus burvju trikos iesaistīja iluzionisti Edžus un Ieva. Savus trikus rādīja arī pati māte Daba, saulaino augusta vakaru pēkšņi paslēpjot aiz pamatīgām lietusgāzēm, taču ne uz ilgu laiku. Jau pavisam drīz debesīs atkal bija redzama saule.
Kamēr mākoņi laistīja Zasas ciemu, ikviens varēja patverties zem “Rūmes” platā jumta, un vērot modes skati “Tā es sevi izrotāju”. Tajā sievas no Dunavas, Dignājas, Rubenes un Zasas pagastiem rādīja pašu pēc tautas tradicionālajām tehnikām un materiāliem izgatavotus tautastērpus, kas tapuši tautas mākslas pulciņa vadītājas Ineses Bluķes vadībā. “Tautastērps ir tikpat dzīvs un mainīgs kā pats tautastērpa darinātājs un nēsātājs. Senos laikos musturi, krāsu salikumi, tehnikas, piegrieztnes un materiāli gāja no sētas uz sētu, no pagasta uz pagastu. Katra meita vai sieva centās pielikt tērpā kaut ko no sevis, lai izceltos un padižotos. Lai (pulciņa dalībnieču) tērpi negulētu lādēs un neputētu skapjos, tie darināti tādi, kādi tiks valkāti ikdienā, ne tikai divreiz dzīvē,” teic Inese.
Pēc modes skates un kārtīgas lietus dušas ikviens varēja arī kārtīgi izdauzīties pa ziepjūdeni un baudīt burbuļšovu, ko sniedza “Mārtiņa Burbuļi”. Kā īstenam latvietim bērīša mugurā ļāva sajusties biedrības “Ūsiņš” sarupētie zirgi, bet ar vietējo amatnieku darbiem un sēļu tērpiem varēja iepazīties “Rūmes” klētī.
Plkst. 20:00 Zasas kultūras namā norisinājās svētku svinīgā daļa, kuru atklāja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags ar svētku uzrunu novada iedzīvotājiem un viesiem: “Latvija kopš seniem laikiem visiem saistās ar skaistu dabu, gudriem un strādīgiem cilvēkiem. Mūsu novada lauku cilvēkiem ir saglabājusies šī pārliecība, dzimtās zemes mīlestība un uzticība tai. Patriotismu nevar iemācīties, lasot mācību grāmatas un vēsturiskus romānus. Dzimtās puses mīlestība tiek mantota no paaudzes paaudzē, pierādīta un stiprināta ar ieguldītu reālo darbu. Lauku cilvēku ikdienas darbi ir daudz vērtīgāki par dažādām stratēģijām un un koncepcijām. Mūsu visu kopīgais darbs ir veltīts nākotnei, tas, ko mēs pēc sevis atstāsim saviem bērniem un bērnu bērniem, lai viņi gribētu palikt un dzīvot šeit. Saglabātas skolas, ar iespēju iegūt labu izglītību, attīstīta uzņēmējdarbība un sakārtota lauku infrastruktūra. Saglabātas un izkoptas tautas kultūras vērtības. Ļoti būtiski ir turēties visiem pagastiem kopā un būt saliedētiem ne tikai novada svētku reizēs, bet ikdienas darbos un gaitās. Lai katra pagasta iedzīvotāji interesētos un priecātos par citu pagastu cilvēku veikumu un sasniegumiem. Lai šovakar mums visiem ir gandarījums par savu ieguldījumu kopējā novada attīstībā un labklājības vairošanā. Sirsnīgi sveicu visus novada iedzīvotājus, lai stipra veselība, miers un svētība katrā mājā un ģimenē, lai augstāki spēki sūta labus apstākļus ražas novākšanai zemniekiem!”
Pēc tam tika sveikti Jēkabpils novada “Pagastu sakoptības skates 2017” laureāti – iedzīvotāji, uzņēmēji, iestādes, kas aizvadītajā gadā īpaši parūpējušies par vides sakopšanu un labiekārtošanu.
Nominācijā “sakoptākais ciemats – pagasta centrs” laureāta titulu ieguva Dunavas ciems (Dunavas pagasta pārvalde) un tencinājumu par progresu sakoptībā – Vandānu ciems (Dignājas pagasta pārvalde). Par “sakoptāko ciematu, kas nav pagasta centrs”, šogad tika atzīts Slates ciems (Rubenes pagasta pārvalde).
Nominācijā “sakoptākās novada individuālās ēkas ciematā” laureāta pakāpi ieguva: “Ozolu iela-1” (Anna Osīte), “Seržanti” (Līga Stūrniece un Juris Šalkovskis), “Vītoliņi” (Aleksandrs un Līga Vītoli), “Viesturi” (Inita un Modris Lāči), “Leimaņi Bērzi” (Zenta Skujiņa un Vilgelms Beķeris), “Saliņas” (Anda Ķiploka) un “Gravas” (Lonija Līce).
Par sakoptākajām viensētām novadā šogad tika atzītas: “Rūķīši” (Oskars un Inta Vaikuļi), “Mētras” (Zenta Zeltiņa-Vilberga), “Priednieki” (Zilvija Martinova), “Pīlādži” (Ruta Zavadska), “Dzintari” (Juris un Maruta Krūmiņi), “Gribūti” (Valda un Dzintars Daudzvārdi) un “Klāvdruvas” (Dzintra Alužāne).
Kā uzņēmējdarbības labākie piemēri laureāta pakāpi šogad saņēma: Z/S “Upmaļi” (Jānis un Dana Sili), Z/S “Cielavas” (Vitauts un Gunta Liepiņi), Z/S “Krasti” (Jānis un Judīte Gaidi), Z/S “Vārpiņas” (Vanagu ģimene), Z/S “Bērzi” (Ligita un Ivars Kalniņi), P/S “Riteņi” (Ingrīda un Guntars Irbes) un P/S “Līgotņi” (Iveta un Jānis Meļnovi).
Nominācijā “sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums” tencinājumu saņēma Dunavas pagasta jaunieši (vadītājs Raivis Matusevičs) par atpūtas vietas “Dunavas spots” izveidi un Slates sabiedriskā centra radošā grupa par apkārtnes labiekārtošanu.
Kā labākie tūrisma vai vides apskates objekti šogad tika sumināti: biedrība “Cirkuži” par izveidoto sajūtu un aktīvās atpūtas taku Dignājas parkā un Raiņa muzejs “Tadenava” (Rita Meinerte, Memoriālo muzeju apvienība) – par labāko tūrisma objektu.
Tencinājumu par veikumu Sēlijas novada popularizēšanā saņēma Valija Flandere Dunavas pagastā.
Nominācijā “parku un skvēru sakoptība pagastā” par laureātiem tika atzīti Dunavas skvēri (Dunavas pagasta pārvalde) un Rubenes dabas parks (Rubenes pagasta pārvalde), bet par labākopiemēru iestāžu sakoptībā -Dunavas pamatskola.
Īpašās komisijas balvas saņēma: Ābeļu pamatskolas saimnieks Žigants Kirilovs par ieguldīto darbu iestādes sakoptībā, daudzdzīvokļu mājas “Saulgrieži” (Rubeņi) iedzīvotāji – par ēkas sakoptību un viensēta “Krasti” (Jānis un Judīte Gaidi) par visatzinīgāk novērtēto saimniecības bildi novada sociālajos tīklos.
Visi skates laureāti saņēma dāvanu kartes un stādus no Jēkabpils novada pašvaldības un SIA “Sedumi”.
Balvu saņēma arī Jēkabpils novada pašvaldības foto akcijas “Rotā savu novadu” visvairāk balsu saņēmušo fotogrāfiju īpašniece – Zasas pagasta iedzīvotāja Inese Grauze – par skaistajām Zasas muižas parka bildēm.
Svinīgajā sarīkojumā ar priekšnesumiem viesus priecēja Rubenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Kantilēna”, Dignājas pagasta folkloras kopa “Dignōjīši” un Zasas kultūras nama VPDK “Solis”, bet pēc tam sekoja ekoloģiskās mūzikas grupas “Ducele” koncerts un bezmaksas svētku balle kopā ar grupu “Galaktika”.
Nākamajā dienā sekoja svētku sportiskā daļa Zasas sporta laukumā. Tika rīkotas sacensības volejbolā, pārbaudījumi dažādās individuālajās disciplīnās. Ikvienam bija iespēja apgūt nūjošanas pamatus kopā ar fizioterapeitu un piedalīties nūjošanas festivālā Zasas muižas parka teritorijā.
Ar “Pagastu sakoptības skatē 2017” aplūkotajām sētām iespējams iepazīties foto izstādē Zasas kultūras namā un pašu skates gaitu – laikraksta “Brīvā Daugava” jūlija numuros, bet ar foto akcijā “Rotā savu novadu” iesūtītajiem darbiem – Jēkabpils novada administrācijas Zasas filiāles 2. stāvā.
Ar foto galeriju no svētkiem var iepazīties šeit >>
K.Sēlis

Autora foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv