Laimes atslēdziņa – stipra ģimene

Download PDF

Stipru, veselīgu ģimeni var nosaukt par veiksmes atslēgu. Ģimeniskās vērtības gadsimtiem ir stāvējušas neapgāžamas, stipras kā klints. Ģimene ir vērtība, par to šaubu nav. Lai izceltu Jēkabpils novada Stiprās ģimenes no ikdienas steigas un rūpēm, tās tika aicinātas uz Stipro ģimeņu pasākumu 2016. gada 5. novembrī Leimaņu tautas namā, lai godinātu viņus 25.,30.,40. kāzu jubilejā.

Šogad Sudraba kāzas (25 gadu kāzu jubileju) svin Lolita un Guntis Matuseviči, Ingrīda un Guntars Irbes, Dace un Guntis Cankaļi, Anita un Ivars Minkeviči, Mārīte un Aigars Pērkoni un Dzintra un Aivars Austrumi. Pērļu kāzās (30 gadu kāzu jubileju) tika apsveikti Ingrīda un Varis Buculāni, Maija un Valdis Lapiņi. Savukārt, Rubīna kāzu (40 gadu kāzu jubileju) svinēja Ināra un Ivars Preitāgi. Dzīvē un ikdienā tā ir iekārtots, ka cilvēks viens nevar dzīvot- viņam nepieciešams otrs, kurš viņu atbalstīs, cienīs un mīlēs. Tā arī Jūs esiet jau pirms daudziem gadiem atraduši viens otru, lai turpmāk būtu kopā, un, lai dzīvē pārdzīvotās vērmeļu garšas pārvērstu gundegu smaržā. Visiem pāriem novēlam sagaidīt un nosvinēt Zelta, bet vēl pēc laiciņa – Dimanta un pat Smaragda kāzas!

Pasākumā ikviens pāris tika aicināts parakstīties Jēkabpils novada Stipro ģimeņu Goda grāmatā, un par piemiņu saņēma īpašās – Sudraba kāzu, Pērļu kāzu un Rubīna kāzu apliecības. Aizkustinošus muzikālus priekšnesumus sniedza ansamblis “Oktāva”, Dana Pabērza un Andis un Guna Lenši, bet par raitu dejas soli rūpējās grupa “Rasa”.

Ievērojot un turpinot kāzu tradīcijas, pāri tika aicināti uz vakara pirmo tostu, pēc kura jau tradicionāli sekoja pirmais kopīgais kāzu valsis.

2016. gadā Jēkabpils novadā sudraba, pērļu, rubīna un zelta kāzu jubilejas svin 81 ģimenē. Šīs ģimenes ir Jēkabpils novada lepnums, jo, pateicoties šīm stiprajām ģimenēm mēs varam droši teikt -ģimene ir vislielākā sabiedrības vērtība!

Jēkabpils novadā 2016. gadā Zelta kāzas svinēja 4 pāri, un, par cik uz Stipro ģimeņu pasākumu nebija pieteicies neviens no Zelta kāzu gaviļniekiem, tad 2016. gada 21. decembrī Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji – priekšsēdētājs Edvīns Meņķis, Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška, Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis, sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aļona Semeiko devās uz Dignājas pagastu pie Lidijas un Anatolija Papsujevičiem, bet Dunavas pagastā pie Antoņinas un Pētera Rušmaņiem, Anitas un Eugenija Tamaņiem, Ritas un Jāņa Ķimšiem. Pašvaldības pārstāvji sirsnīgi apsveica Zelta pāru gaviļniekus, izsniedza īpašo Zelta kāzu apliecību kā pierādījumu skaistajai kāzu gadadienai un lūdza katru pāri parakstīties Jēkabpils novada Stipro ģimeņu goda grāmatā. Katram pārim uzdevām jautājumu – kāds ir viņu stiprās laulības noslēpums? Lidija un Anatolijs Papsujeviči atbildēja, ka tā ir patiesa mīlestība un cieņa vienam pret otru. Antoņina un Pēteris Rušmaņi atklāj, ka tā ir pacietība un bērnu audzināšana. Rita un Jānis Ķimši pastāstīja, ka stiprā ģimenē ir ļoti liela nozīme saskaņai kopīgi darāmos darbos un prasme piedot otram. Anita un Eugenijs Tamaņi atbildēja, ka viņu stiprās laulības noslēpums ir sapratne. Visi Zelta kāzu gaviļnieki ar lielu lepnumu atklāja, ka viņu kāzu dienā dotais solījums viens otram– būt kopā gan priekos, gan bēdās, gan veselībā, gan slimībā, ir izpildīts.

Mēs –Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji, bijām liecinieki tam, ka var arī tā – nodzīvot laulībā veselu pusgadsimtu, un vēl joprojām izturēties vienam pret otru tā, kā tikko iepazinušies. Un to var paveikt tikai tie, kuri mīl un kurus mīl. Paldies visiem Zelta kāzu gaviļniekiem par siltu uzņemšanu, Jūsu smaidu un atmiņām! Lai arī turpmāk Jūs sargā Jūsu stiprās laulības noslēpums – mīlestība, prasme piedot, sapratne un pacietība!

Aļona Semeiko,
Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv