Dignājas pagasta pamatvērtības – Dignājas skola, baznīca un Daugava

Download PDF
 
Trešdien, 23. augusta vakarā, ar lietu un vēju, bet sauli sirdī, norisinājās biedrības “CIRKUŽI” rīkotais Jēkabpils novada pašvaldības atbalstītā projekta “Sakopta vide – Vandānu ciema vizītkarte” noslēguma pasākums “Iepazīsim Vandānus no jauna”. Īstenota vēl viena neliela iecere, lai Vandānu ciemu padarītu pievilcīgāku gan pašu, gan garām braucēju acīs. Pēc kopīgās fotografēšanās pie sienas gleznojuma, devāmies uz pagasta pārvaldes ēku, lai varētu baudīt Ausmas Kūlenieces skaisto dziedājumu un mūsu novadpētnieces, Intas Strožas, sagatavoto stāstījumu par Vandānu vēsturi.

Projekta idejas aizsākums bija nu jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ, kad toreizējā Dignājas pagasta padomes priekšsēdētāja Aija Raginska organizēja sakoptības talku bijušajā naftas bāzes teritorijā. Teritorija bija ļoti nolaista un nekopta. Tad jau nāca Lielo talku laiks, kad divus gadus talkas dienā mēs – dignājieši, cirtām krūmus un vācām ķieģeļu kaudzes no šīs teritorijas. Tā pamazītēm šī teritorija sāka atdzīvoties. Vajadzēja tikai idejas, ko mēs tur gribam redzēt. Ļaujot vaļu fantāzijām, sapņojām– no zvaigžņu vērošanas līdz Dziesmu svētku estrādei. Bet ņemot vērā finansiālās iespējas un darbu apjomu, nācās domu lidojumu piezemēt. Esam gandarīti par paveikto un ceram, ka šī vieta nākotnē kļūs par Vandānu ciema dvēseli. Tieši tāpēc sienas gleznojumos ir attēlotas trīs Dignājas pagasta pamatvērtības – Dignājas skola, baznīca un Daugava. Izsakām milzīgu pateicību gleznu autorei Gunitai Bramanei – Kaminskai par viņas ieguldīto darbu gleznu tapšanā. Tāpat sakām paldies visiem mūsu atbalstītājiem un palīgiem.
Vietas atdzimšana ir iesākusies un jāsaka kā filmā, turpinājums sekos! Labprāt uzklausīsim jūsu ierosinājumus un idejas un, tad kopīgiem spēkiem, tās arī realizēsim!
Biedrība „Cirkuži” – Inga, Dzidra, Gita

Kaspara Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv