Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2017.gada septembrī

415-2

Ābeļu pagasts

09.09. plkst. 12.00 laukumā pie Ābeļu Tautas nama
Tēvu dienai veltīts ģimenisks pasākums “Mēs ar tēti – KOLOSĀLI!” kopā ar Zemessardzes 56. kājnieku bataljonu
Programmā:

  • informatīvā lekcija “Profesija-karavīrs! ”
  • ieroču un ekipējuma demonstrācija
  • stafete (tēviem, dēliem un ne tikai…) un citas jautras izklaides

Dignājas pagasts

22.09. plkst. 16.00 Dignājas pilskalnā atceres pasākums par godu Baltu vienības dienai, sadziedāšanās kopā ar vīru kopu “Vilki”. Piedalīsies Zasas un Aknīstes vidusskolas, Dignājas un Dunavas pamatskolas skolēni, jaunsargi, skolotāji, apkārtnes iedzīvotāji u.c.

30.09. plkst.10.00 Dignājā norisināsies tradicionālais futbola turnīrs. Pieteikšanās pa tel. 28677242 vai rakstot uz e-pastu: baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv līdz 29.09.

Dunavas pagasts

01.09. plkst. 11.00 Dunavas Romas katoļu baznīcā zinību dienai veltīts etniskās mūzikas izpildītājas Ingas Karpičas koncerts “Dvēseles dziesma”.

08.09. plkst. 16.00 Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanas pasākums Raiņa muzejā “Tadenava”:

  • Latvijas vēsture “Tadenavas”pagalmā – Memoriālo muzeju apvienības direktore R. Meinerte un speciāliste A. Timofejeva,
  • Rainis, dzeja, saules ceļš – dzejniece I. Zandere un speciāliste L.Uzkure,
  • Tadenavas restaurācijas pieredze – arhitekts Ē. Cērpiņš.

14.09. plkst. 13.00 Raiņa muzejā “Tadenava” notiks ikgadējā Dzejas diena “Garā pupa” un bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa 2017” atvēršana.

16.09. no plkst. 6.00 – 12.00 Daugavā Dunavas pagastā (aiz pārceltuves) spiningošanas sacensības – fināla 3. posms. Sacensības no laivas vai krasta.

Kalna pagasts

29.09. plkst. 13.00 kultūras namā  Jēkabpils novada senioru pēcpusdiena Miķeļdienas noskaņās un mūzikas ritmos ar kapelu no Dekšārēm.

Īpašais viesis- dziedātājs Ainārs Bumbieris

Leimaņu pagasts

01.09. Leimaņu latvju zīmju parkā brīvdabas izstāde “Lietusdārzs”

30.09. plkst. 19.00 Mežgales kultūras namā jubilejas pasākums “Mežgales kultūras namam-50”, plkst. 22.00 Balle. Spēlē “ Klintaines kapela”.

Rubenes pagasts

11.09. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā dzejas dienu pasākums “Mana Latvija dzejā”

(sadarbībā ar Rubeņu pamatskolu un Rubeņu bibliotēku)

Programmā:

  • Dzejas lasījumi
  • Radošā aktivitāte “Mans mīļais dzejolītis”
  • Tikšanās ar Jēkabpils bērnu bibliotēkas vadītāju Ilonu Švābi
  • Muzikāls priekšnesums

Zasas pagasts

02.09. plkst. 20.00 Zasas kultūras namā improvizēta komēdija “Harolds” (Improvizācijas teātris “TeaTree”). plkst. 22.00 Rudens ieskaņu balle ar grupu “Ilūzija”.

21.09. plkst. 14.00 Jēkabpils novada Sēlijas prasmju  muzejā dzejas dienām veltīts pasākums “ Mans dzejolis”(Sadarbībā ar Zasas bibliotēku)

28.09. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā Guntara Rača jaunās grāmatas “365” 1. daļas prezentācija. Dzejas lasījumi un muzikāli priekšnesumi. Piedalās Guntars Račs, Uģis Tirzītis, Andris Alviķis un Katrīna Bindere.

 

Citi pasākumi:

30.09 Svecīšu vakars Dignājas kapsētās:

plkst.14.00 Slīterānu kapsētā,
plkst.15.30 Dignājas kapsētā,
plkst.17.00 Meņķa kapsētā,

07.10. Svecīšu vakari Ābeļu pagasta kapsētās:

plkst. 14.00 Dūņenieku kapos,
plkst. 15.00 Nagļu kapos,
plkst. 16.00 Ābeļu kapos.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Kaspara Sēļa foto

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv