Sociālā dienesta paziņojums | Par izmaiņām Jēkabpils novada Sociālā dienesta štatu sarakstā

jēkabpils novada logo ģerbonis

Jēkabpils  novada pašvaldības sociālajā dienestā kopš šā gada 1. augustā veiktas izmaiņas štatu sarakstā.  Pamatojums izmaiņām bija sociālo darbinieku sanāksmē apspriestā amatu vienību optimizācija un sociālo darbinieku piekrišana pārcelšanai darbā.

Ka zināms, mūsu novadā tiek sniegti sociālā darba pakalpojumi ģimenēm ar bērniem. Šos pakalpojumus tagad sniedz jaunā sociālā darbiniece Eva Zeipe-Mača.  Sociālā darba ģimenēm ar bērniem mērķis ir sniegt atbalstu un palīdzēt ģimenēm ar bērniem atpazīt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas Sociāla darbiniece sadarbojas ar ģimenēm kuras ilgstošā laika periodā saņem sociālos pabalstus, kurām ir grūtības bērnu audzināšanā, kurās ir konfliktējošas attiecības, bērni neapmeklē skolu, konstatēta bērnu pamešana novārtā vai ģimene nonākusi krīzes situācijā.

Sociālais darbinieks veido sadarbību ar ģimeni: kopā veic sociālās situācijas izpēti un novērtēšanu, izvirza sasniedzamus mērķus, slēdz vienošanos ar klientu  par sadarbību, sastāda rehabilitācijas plānu, veic rehabilitācijas plāna analīzi, psihosociālu konsultēšanu, piesaista nepieciešamos resursus.

Pēc izmaiņām štatu sarakstā,  sociāla darbiniece Elizabete Krūkliņa veic darbu Zasas un Kalna pagastos. Savukārt sociālā aprūpes nama “Mežvijas” vadītājs Kaspars Vaišlis  veic arī  sociālā darbinieka Leimaņu pagastā pienākumus.

Ar sociālo darbinieku pieņemšanas laikiem un  kontaktinformāciju iedzīvotāji var iepazīties  pašvaldības mājaslapā, sadaļā – Sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs.

Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv