Sociālā dienesta paziņojums | Kādus pabalstus var saņemt ģimenes ar bērniem-skolēniem?

Tuvojas jaunais mācību gads, un Jēkabpils novada Sociālais dienests atgādina par to, kādus pabalstus var saņemt ģimenes ar bērniem skolēniem.

1.Pabalsts vecākiem, kuriem bērns uzsāk mācības 1. klasi.

Jēkabpils novada teritorijā dzīvojošo bērnu vecākiem,  ir tiesības saņemt materiālās palīdzības pabalstu EUR 28.46 apmērā vienam bērnam, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.

2. Pabalsts skolas piederumu iegādei.

Pabalsts  tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 (divdesmit euro) apmērā katram daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā.

Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem naudā vai arī apmaksāts iesniegtais rēķins par skolēnam nepieciešamajām precēm.

3. Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu segšanai:

– transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās internātpamatskolā, pamatojoties uz iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

– mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, sporta skolas – 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

 

Lai saņemtu pabalstus vai informāciju, lūdzu griezties Jēkabpils novada Sociālajā dienestā Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, tālr. 29344339 vai pie sociālā darbinieka sava pagastā.

 

Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja
L. Zeltiņa

 

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv