Piedalies foto akcijā “Rotā savu novadu”!

Foto akcijas “Rotā savu novadu” nolikums

 1.Vispārējie noteikumi

1.1. Foto akciju rīko Jēkabpils novada pašvaldība, reģ.nr. 90009116789, projekta “Attīstības izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikāciju” ietvaros. Projekta numurs DCI-NSAED/2014/338-493.

1.2. Akcijas mērķis ir veicināt iedzīvotāju radošo līdzdalību un iesaistīt iedzīvotājus, aicinot cilvēkus izcelt un parādīt to, ar ko lepojas Jēkabpils novadā.

1.3. Jēkabpils  novada svētkos  “Rotā savu novadu”  tiks rīkota foto izstāde, kurā apkopos foto konkursā iesniegtās fotogrāfijas.

1.4. Ja foto akcijā iesniegtajās fotogrāfijās attēloti cilvēki, foto akcijas rīkotājs uzskata, ka fotogrāfijas autors saņēmis atļauju no šīm personām par fotogrāfiju iesniegšanu un izmantošanu foto izstādē.

2. Akcijas norises laiks:

2.1. Pieteikšanās konkursam norisinās no 2017. gada 25. jūlija līdz 2017. gada 24. augustam. Iesūtītās fotogrāfijas tiks izstādītas  foto izstādē “Rotā savu novadu” Jēkabpils novada svētkos, Zasas pagastā.

3. Akcijas dalībnieki:

3.1. Konkursā var piedalīties ikviena persona, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām (Turpmāk – Dalībnieks).

4. Pieteikuma noformēšana un iesniegšana:

4.1. Akcijā piedalās:

  1. a) nosūtot foto uz epastu jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv ar norādi: foto akcijai “Rotā savu novadu”. Ziņojuma teksta daļā jāuzrāda autora vārds, uzvārds, foto nosaukums un neliels apraksts;
  2. b) VAI arī augšuplādējot foto Facebook lapā “Jēkabpils novada jaunieši”.

4.2. Viens akcijas dalībnieks var iesniegt līdz 5 (piecām) fotogrāfijām.

4.3. Fotogrāfijas tiks regulāri ievietotas sociālā tīkla Facebook lapā “Jēkabpils novada jaunieši”: https://www.facebook.com/jekabpilsnovadajauniesi/

4.4. Kontakti jautājumiem par akcijas norisi – tālrunis: 27620204, e-pasts: jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv

5. Foto konkursa iesniegto fotogrāfiju tematika

5.1. Foto akcijā dalībnieki aicināti iesūtīt fotogrāfijas, kuras attēlo dabu, sajūtas, lietas, cilvēkus, vietas, u.c. ar un par to, ar ko lepojas Jēkabpils novadā.

5.2. Foto akcijā jāiesniedz fotogrāfijas, kas raksturo Jēkabpils novada dabu dažādos gada laikos, iedzīvotājus, viesus, ikdienu, svētkus, dzīvniekus, kultūrvēsturiskos objektus, sporta kultūras un atpūtas pasākumus, saimniecisko darbību, tūrismu u.c.

6. Foto vērtēšana un apbalvošana

6.1. Par iesūtītājām fotogrāfijām būs iespējams balsot :

  • Sociālajā tīkla facebook lapā “ Jēkabpils novada jaunieši”  atzīmējot pie bildes izvēlni “patīk”;
  • Nobalsojot par foto izstādes dienā, 25. augustā, Jēkabpils novada svētku laikā,Zasas pagastā, līdz plkst.16.00.
  • Visvairāk balso saņēmušās fotogrāfijas autors tiks apbalvots 25.augustā, Jēkabpils novada svētku svinīgās daļas laikā Zasas KN plkst.20.00

7. Fotogrāfiju lietošanas tiesības

7.1. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks apliecina, ka ir iesniegto fotogrāfiju autors.

7.2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks turpmāk bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt tam, ka:

7.2.1. Konkursā iesniegtās fotogrāfijas un to digitālie faili paliek Konkursa rīkotāja īpašumā;

7.2.2. Konkursa rīkotājs iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz fotogrāfijām;

7.2.3. Konkursa rīkotājs fotogrāfijas var izmantot Jēkabpils novada publicitātes un popularizēšanas mērķiem.

7.3.Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem.

 

J.Bareika

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv