Notiek Vārzgūnes ezera izpēte

Jēkabpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar nodibinājumu “VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS” par ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanu Vārzgūnes ezeram Kalna pagastā.

Kas ir nodibinājums “VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS”? Viņi paši par sevi savā mājas lapā www.videsinstituts.lv/ raksta: “Mēs pieņemam izaicinājumus un nebaidāmies risināt sarežģītas situācijas. Apvienojot vispusīgi domājošus Latvijas un ārvalstu zinātniekus, māksliniekus, praktiķus un moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, mēs radām inovatīvus risinājumus kompleksām vides problēmām un ilgtspējīgai dabas resursu izmantošanai. Savu darbību balstām daudznozaru pieejā. Mūsu komandā strādā zinātnieki un praktiķi no tādām nozarēm kā bioloģija, ķīmija, hidroloģija, vides zinātne, fizika, matemātika, datorzinātne, ainavu plānošana, mežsaimniecība, u.c. VRI darbības modeli nosaka domāšanas veids – spēt paskatīties uz apkārtējo vidi plašākā kontekstā, ieraudzīt lietu un procesu savstarpējo mijiedarbību un kopīgiem spēkiem uzlabot dzīves kvalitāti ne tikai sev, bet arī turpmākajām paaudzēm.”. Paveiktajos darbos, kas saistīti ar ezeru izpēti, var uzskaitīt ekosistēmas izpēti un apsaimniekošanas stratēģijas izstrādi Alūksnes ezeram, Burtnieka ezeram, Āraišu ezeram, Sāvienas ezeram.

Kāpēc pašvaldība ir pievērsusies ūdeņu apsaimniekošanas jautājumam? Likumā “Par pašvaldībām” ir noteikts, ka viena no pašvaldības funkcijām ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi. Līdz šim pašvaldībā par publisko ūdeņu izmantošanu nav pieņemti noteikumi, taču nepieciešamība ir ļoti liela. Licenču skaits, ko pašvaldība izsniedz zvejai Vārzgūnes ezerā ir neliels – tikai 3 murdi, kuru sētas garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem. Visvairāk uztrauc nelegālā zveja, kas notiek šajā ezerā, līdz ar to zivju resursu samazināšanās un ierobežotā piekļuve publiskajam ezeram.
Pētnieki jau 6. un 7. jūlijā veica kontrolzveju ezerā un paņēma ūdens paraugus. Pirmie secinājumi jau ir izdarīti – ņemot vērā nelegālās zvejas apmērus, zivju apjoms ezerā ir niecīgs, bet gaidīsim pārējos analīžu rezultātus. Novembra mēnesī ir plānots sarīkot semināru, kurā tiks prezentēti pētījuma rezultāti.
Teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša
Autores un Kaspara Sēļa aerofoto
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv