Sēlijas tautas mākslas svētkos Viesītē kupli pārstāvēts arī Jēkabpils novads

1.jūlijā Viesītē norisinājās nu jau 5. Sēlijas novadu apvienības tautas mākslas svētki “Sēlija rotā”. Svētkos piedalījās visu 7 Sēlijas novadu apvienības pašvaldību – Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes, kā arī Krustpils novadu amatieru kolektīvi.

Jēkabpils novadu “Sēlija rotā” svētkos Viesītē 2017. gadā pārstāvēja 12 kolektīvi ar teju 200 dalībniekiem: Jēkabpils novada jauktais koris “Putni” (vad. Santa Kasparsone), VPDK “Rasa” (vad. Inta Tomāne), JDK “Laude” (vad. Sandra Vaitķeviča), folkloras kopa “Kāre” (vad. Inga Krasevska), VPDK “Solis”, JDK “Landi” un VPDK “Deldze” (vad. Daiga Ģeidāne), amatierteātri “Vienība” (vad. Sandra Vecumniece), “Sateka” (vad. Silvija Krēsliņa) un “Madagurči” (vad. Inta Stroža), folkloras kopa “Dignōjīši” (vad. Aīda Bikauniece) un VPDK “Kaupre” (vad. Inita Gādmane).
Svētkos piedalījās amatniecības centra “Rūme”amatnieki – Inese Bluķe (izšūšana), Baiba Bite (celošana), Aivars Ērglis (kokapstrāde) un sēļu lauku sētas “Gulbji” saimniece Rita Skrējāne, kuri demonstrēja amatu prasmes un prezentēja senos sēļu ēdienus.
Aktivitāšu ciklā “Novadu dižošanās” Jēkabpils novadu pārstāvēja un dižojās sēliete Anda Svarāne, folkloras kopas “Dignojīši” un “Kāre”.
Viesītes kultūras pilī tika atklāta Sēlijas novada mākslinieku gleznu izstāde. No novada izstādē piedalījās māksliniece Anda Svarāne ar grafikas ilustrācijām Raiņa dzejoļiem “Kaķenītei bērni bija” un “Saule un mēness” no dzejoļu grāmatiņas “Satikšanās sabiedrībā”.
Tūrisma informācijas stendu un informatīvos materiālus par novadu prezentēja Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja vadītāja Edīte Balode.
Paldies visiem novada dziedātājiem, dejotājiem, māksliniekiem un amatniekiem par kopā būšanu un dalību šajos sēļu kultūrai nozīmīgajos svētkos!
Svētkos kopumā pulcējās teju 1000 tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma kopēju – koru dziedātāji, dejotāji, folkloras kopu, vokālo ansambļu, anatierteātru un pūtēju orķestru dalībnieki, Sēlijas novadu iedzīvotāji, sabiedrībā pazīstamas sēļu izcelsmes personības, citi interesenti un tautas mākslas mīļotāji no visas Latvijas.
I.Tomāne, K.Sēlis
Vitas Safanovas foto
Vairāk bildes šeit >>

Latgales Reģionālās TV video

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv