Veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta ieviešana Jēkabpils novadā

No š.g. 3. marta Jēkabpils novadā tiek īstenots projekts Nr.9.2.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”.

Saskaņā ar projekta darba plānu 2017. gadam jau ir norisinājušās 2 apmācības veselīga uztura pagatavošanā, kā arī 10 lekcijas: veselības veicināšanā – par veselīga uztura pamatprincipiem; par smēķēšanas, alkohola un atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi, kā arī slimību profilaksē – par onkoloģijas profilaksi un ārstniecības personas konsultācijas, kurās iedzīvotāji varēja bez maksas veikt holesterīna, glikozes un hemoglobīna testus.

Īstenotajos pasākumos kopumā piedalījušies jau vairāk par 220 Jēkabpils novada iedzīvotāji. Jūlijā Leimaņos tiks organizēta nometne bērniem, kā arī turpmākā gada garumā norisināsies dažādas fiziskās aktivitātes – peldētapmācība bērniem, vingrošana ūdenī pieaugušajiem, nūjošanas, veselības takas u.c. pasākumi, lekcijas par garīgo veselību, reproduktīvo veselību un citi pasākumi slimību profilakses uzlabošanai Jēkabpils novadā. Kopējās projekta izmaksas EUR 61 374,00, kur ESF līdzfinansējums EUR 52 167,90 un valsts budžeta finansējums EUR 9 206,10.

Paldies par iedzīvotāju atsaucību, kā arī aicinām arī turpmāk sekot līdzi aktuālajai informācijai par plānotajiem pasākumiem veselības veicināšanai visa gada garumā!

Projekta vadītāja

Baiba Čākure

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv