Labo darbu pēcpusdiena Dunavas pamatskolā

Download PDF
Skolēni jau devušies vasaras brīvlaikā, bet, izvērtējot aizvadīto mācību gadu, maijā Dunavas pamatskolā notika „Labo darbu pēcpusdiena”. Tajā tradicionāli tiek sveikti godalgoto vietu ieguvēji mācību olimpiādēs un dažādos konkursos.

Labākie sasniegumi mācību olimpiādēs 9. klases skolniecei Katrīnai Ērglei – Atzinība latviešu valodas olimpiādē un bioloģijas konkursā. Ar labiem rezultātiem esam piedalījušies Skatuves runas konkursā (Evelīna Plāne, Estere Kusiņa, Agnis Šoldris, Rēzija Ērgle), konkursā „Lasītprieks” (Samanta Vilkāja, Rēzija Ērgle, Oskars Šoldris). Pateicības raksti par dalību ČUČUPŪCES konkursā – par putnu barotavām 1. – 4. klašu skolēniem un Oskaram Šoldrim (6.kl.), kā arī dāvanu karte 1. – 4. klašu skolēniem jaunajā izklaides parkā „Avārijas brigāde” par 2. vietu Latvijas zaļā punkta konkursā „Zaļais restarts”. Gada skolēna tituls – Katrīnai Ērglei. Tika sveikti arī šo skolēnu vecāki un skolotāji, kas palīdzēja gatavoties olimpiādēm un konkursiem.

Šai reizē skolas direktors U.Vārslavāns teica paldies visiem, kas dažādā veidā palīdzējuši un atbalstījuši skolu mācību gada laikā. Pateicība un piemiņas velte Helēnai Dombrovskai (z/s “Rītausmas”), bibliotekāram Sandim Ruļukam, pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Baltaruņķim, Līgai Navickai, Pēterim Alikam, Porsche centrs Rīga kolektīvam, kā arī skolotājiem Uldim Auzānam un Vandai Knipstei. Agnese Burbo, Porsche centrs Rīga pārstāve, skolai dāvāja ozola stādu un vēlēja skolas kolektīvam spēku un izturību. Pasākuma noslēgumā visus priecēja skolēnu koncerts.
Astra Liopa

Autores foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv