Apbalvoti Jēkabpils novada čaklākie skolēni

2016./2017. mācību gada noslēgums Dignājas pamatskolā

Pamatojoties uz Nolikumu “Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu apbalvošana par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās” (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 23.02.2017. sēdes lēmumu Nr.57, prot.Nr.3) un Jēkabpils novada pašvaldības 24.05.2017. rīkojumu Nr.2-4/17/50 “Par skolēnu apbalvošanu” par gūtajiem sasniegumiem 2016./2017.mācību gada starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās, ar Jēkabpils novada Atzinības rakstu un balvu (dāvanu karti un/vai saldumiem – par kopējo summu EUR 1225,50) mācību gada noslēgumā tika apbalvoti sekojoši skolēni un grupas: << skat. Excel tabulu >>

Brigita Užule

Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājas p.i.

K.Sēļa foto

 

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv