Izskanējis pirmais Baznīcu nakts pasākums Dignājas baznīcā

Download PDF
Šogad zvana skaņas arī Dignājas baznīcā ieskandināja Baznīcu nakts pasākumu. Pirmo reizi Dignājas baznīca bija starp 190 Latvijas dievnamiem, kuros 2. jūnija vakarā norisinājās Baznīcu nakts pasākums.

Sveču gaismā, ceriņziedu reibumā un bērzu smaržas piepildītā Dignājas baznīca sagaidīja ikvienu, kas ienāca baznīcā.
Neskatoties uz auksto un vējaino laiku, pasākuma apmeklētāji izmantoja iespēju apskatīt baznīcu, uzkāpt zvanu tornī. Ļoti lielu interesi izraisīja Dignājas novadpētnieces Intas Strožas savāktie materiāli par baznīcas vēsturi. Apmeklētāji varēja apskatīt fotogrāfijas no pasākumiem, kas ir notikuši baznīcā. Nu un protams, pasākuma kulminācija bija Jēkabpils novada jauktā kora „Putni” koncerts. Viņu balsis pieskandināja baznīcu un deva baudījumu dvēselei. Prieks bija klausīties mūsu novada jaunos mūziķus Danu Pabērzu un Raiti Daudzvārdu, kas mācās klavierspēli Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā.
Pēc koncerta sarunās, baudot smaržīgu zāļu tēju, paskrēja laiks nemanot. Visus vienoja satikšanās prieks un baznīcas noslēpumainā burvība.
PALDIES visiem, kas palīdzēja noorganizēt šo pasākumu, PALDIES visiem, kas apmeklēja Dignājas dievnamu!
Dignājas baznīcas Baznīcu nakts pasākuma organizatoru vārdā – Dzidra Nartiša

Foto: K.Sēlis
Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties šeit >>
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv