Aizvadīts Tadenavas iedzīvotāju un darbinieku salidojums

Download PDF
27. maijā Tadaines klubā notika bijušo, esošo iedzīvotāju un darbinieku salidojums,, Atvērsim atmiņu lādi”, veltīts Latvijas simtgades jubilejas gadam. Pasākums bija kupli apmeklēts. Bija ieradušies cilvēki, kuri šeit dzimuši, auguši mācījušies skolā, strādājuši, aizritējuši bērnības un jaunības gadi. Tas laiks, kad visi jauni, spēka pilni, bet tagad vīri un sievas sirmām galvām, gadu un darba saliekti, bet ar gaišām acīm un smaidu sejās. Satiekot savus bijušos kaimiņus, draugus, darba kolēģus, mīļi sasveicinājās. Visu sirdīs valdīja prieks par atkalredzēšanos.

Salidojuma dalībnieki apmeklēja Raiņa muzeju, pie kluba iestādīja Hortenzijas, pie Raiņa pieminekļa rozi. Sieviešu ansamblis ,,Minima” par atmiņu iestādīja dekoratīvo ābelīti. Visiem bija iespēja piedalīties oriantēšanās atrakcijā ,,Kur apslēpta kaimiņa manta”. Ar baloniem nosūtīja Latvijai vēlējumu – Lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts! Vēlāk cienājās ar salidojuma zupu. Pēc tam pasākuma svinīgā daļa notika klubā. Iededzām sveces par Latviju, par tiem kas aizgājuši mūžībā un par visiem dzīvajiem. Katrai sveces liesmai, tika veltītas dzejas rindas. Dalībnieki, Latvijas kartē, atzīmēja vietu no kurienes tagad nāk. Svētku dalībniekiem, koncertu sniedza ansamblis ,,Minima”, ar raito dejas soli, visus priecēja līnijdejotāju grupa ,,Maybe”. Pēc koncerta, atmiņu lādes kamolu saka ritināt Zane Sinkeviča, kura 2016.gadā bērnu un jauniešu folkloras kustības konkursā ,,Pulkā eimu, pulkā teku” xx Stāstnieku konkursā ,,Teci, teci, valodiņa” finālā ieguva Stāstnieku ķēniņienes titulu. Pēc Zanes interesantās pasakas, sekoja salidojuma dalībnieku atmiņu stāstījumi. Vēlāk lustīgā pasākuma daļa, kopā ar grupu ,,Starpbrīdis”. Visus ar savām skaistajām dziesmām priecēja Gita Dukļska, Santa Kasparsone un Sandis Ruļuks. Jautrā gaisotnē pagāja vakars. Pasākuma noslēgumā, viesi sirsnīgi atvadījās, lai pēc kāda laika atkal tiktos.
Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties šeit >>
Tadenavas bibliotēkas vadītāja Aina Timofejeva

K.Sēļa foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv