Daugavas svētki „Daugava man stāstu stāsta” Ābeļos

Download PDF

26. maijā Ābeļu skolas brīvdabas estrādi ieskandināja Jēkabpils novada Daugavas svētki „Daugava man stāstu stāsta”.

Svētkus ievadīja Ābeļu pamatskolas skolēni ar simbolisku Kaupres pilskalna dārgumu lādes ienešanu estrādē. Verot vaļā lādi, klātesošajiem bija iespēja izzināt Kaupres dārgumu lādes saturu, noklausoties teiku par Daugavas rašanos, ceļojot kopā ar Daugavas plostnieka Jāņa Burkāna atmiņām, kuras bija pierakstījusi Gaida Burkāne. Šī bija pirmā lādes sniegtā mācību stunda ar nosaukumu „Vēsture”. Starpbrīdī pasākuma apmeklētāji varēja mēroties spēkiem līdzsvara vingrojumā uz baļķa. Nākamā bija „matemātikas stunda”, kad Ābeļu skolas skolēni, šķetinot tālāk lādes saturu, pastāstīja interesantus skaitļus un faktus par Daugavu. Savukārt svētku dalībnieki, atbildot uz dažāda grūtuma pakāpes jautājumiem par Daugavu, balvā varēja nopelnīt „zelta zivtiņas”. „Valodas stundā” uzzinājām, cik daudz objektu, laikrakstu, organizāciju, mākslas darbu u.c., ir nosaukti Daugavas vārdā. Pēdējā bija dzīves mācības stunda. Visu šo pasākumu caurvija sirsnīgi un skaisti priekšnesumi, kurus sniedza Ābeļu pamatskolas skolēnu deju kolektīvi, pagasta senioru deju kopa, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kaupre”, Ābeļu pamatskolas skolēnu ansamblis, kā arī pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”. Svētku pasākuma izskaņā Ābeļu pagasta pārvaldes bibliotēkas vadītāja Ineta Survillo teica sirsnīgus pateicības vārdus Ābeļu pamatskolas skolēniem un viņu skolotājām: Ivetai Bērziņai, Ievai Lāčplēsei, Vinetai Grozai, Silvai Zepai, Ābeļu pagasta deju kolektīvam „Kaupre” un tā vadītājai Initai Gādmanei, senioru deju kopai un vadītājai Vikai Vanagai, pagasta vokālajam ansamblim „Elēģija” un tā vadītājai Anitai Gavarei. Un tad visi: gan svētku dalībnieki un organizētāji, gan ciemiņi, tika aicināti nobaudīt tradicionālo Spēka zupu.

Anita Žigure

Autores foto

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv