Jēkabpils novada kultūras sarīkojumi 2017. gada jūnijā, jūlijā

Jāņu_Vainags

Jūnijs

Ābeļu pagasts

22.06. plkst. 18.00 laukumā pie Ābeļu tautas nama Jāņu ielīgošana.

Dignājas pagasts

22.06. plkst. 20.00 Dignājas brīvdabas estrādē Baltinavas teātra “Palādas” izrāde; plkst. 22.00 Zaļumballe.

Kalna pagasts

 21.06. plkst. 20.00 pie Kalna pagasta kultūras nama “Vasaras saulgriežu vakars”.

Leimaņu pagasts

 22.06. plkst. 20.00 latvju zīmju parka estrādē (pie Leimaņu tautas nama)

Jāņu ielīgošana ar dziesmām, dejām un skroderu būšanām. Pēc koncerta Zaļumballe. Spēlē: grupa “Kontrakts”.

Rubenes pagasts

 23.06. plkst. 22.00  Vecāru šķūnī (Slatē) Līgo nakts pasākums:

ielīgosim Jāņus kopā ar Rubenes kultūras nama  pašdarbniekiem; ballēsim kopā ar grupu “Dvinskas muzikanti”.

25.06. plkst.15.00 Rubenes kultūras namā izrāde “Tēva meitas” pēc Danskovītes.

Aicina kultūras nama dramatiskais kolektīvs.

Zasas pagasts

10.06. plkst. 18.00 Zasas kultūras namā Zasas vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidums.
23.06. plkst. 21.00 “Līgo nakts Rūmē”.  Rokišku folkloras kopas “Gastauta” koncerts;  plkst. 22.00 balle. Spēlē grupa “Sēnīte”.

 

Jūlijs

(Sarīkojumu programma vēl var tikt precizēta)

 

Ābeļu pagasts

12.07. plkst. 12.00 Ābeļu tautas namā novada senioru aktīvā diena.

Kalna pagasts

 28.07. plkst. 20.00 Kalna kultūras namā Annas dienas pasākums.

Amatierteātra “Vienība” pirmizrāde. M.Zīle “Laulības treniņu aģentūra”

Leimaņu pagasts

22.07. plkst. 11.00 Latvju zīmju parkā (pie Leimaņu tautas nama) ģimeņu aktīvās atpūtas diena (stafetes, sacensības, piepūšamās atrakcijas).

Rubenes pagasts

 21.07. plkst. 20.00 Rubenes brīvdabas estrādē mūzikas festivāls “Mazā ziņģe 2017”

Koncerts. Piedalās tautā iemīļoti mūziķi un grupas. Īpašais viesis – dziedātājs Ainārs Bumbieris. Koncertu vada Dailes teātra aktieris Gints Grāvelis;

plkst. 23.00 “Vasaras lielā zaļumballe”. Spēlē: “Kreicburgas ziķeri”.

29.07. plkst. 12.00 Rubenes brīvdabas estrādē novada bērnības svētki (sliktos laika apstākļos kultūras namā).

 

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja Inta Tomāne

Foto no nimbus.lv

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv