Informē par ERASMUS+, EURODESK un Eiropas brīvprātīgo darbu

Download PDFBiedrība „Jēkabpils NVO resursu centrs“ sadarbības līguma ar Jaunatnes Starptautisko programmu Aģentūru (JSPA) ietvaros 12. maijā organizēja pasākumu jauniešiem visas dienas garumā, kurā informēja par programmu “Erasmus+”, Eiropas informācijas tīklu jauniešiem “EURODESK”  un Eiropas Jaunatnes portālu. Savukārt paši dalībnieki iepazinās ar Eiropas brīvprātīgajiem, kuri strādā Jēkabpilī un Rēzeknē; darbojās komandās, ģenerējot projektu idejas, kā arī tās prezentējot ekspertiem un citiem klātesošajiem.

Diena nosacīti bija sadalīta vairākās daļās un sākās ar “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētājas Agitas Pleiko uzrunu, kurā ar jautājumu “Vai ir zināms, kas ir EURODESK? “ biedrības vadītāja dienas darbā tūlīt iesaistīja arī klātesošos jauniešus. Tālākajā informatīvās daļas gaitā par iespējām, ko sniedz “Jēkabpils NVO resursu centrs kā EURODESK reģionālais koordinators informēja biedrības Eiropas brīvprātīgā darba koordinatore Lāsma Zēberga, savukārt par to, kādā veidā iesaistīties un, ko dod darbība Eiropas solidaritātes korpusā, pastāstīja  biedrības projektu asistente  Ieva Kasparoviča.

Par savām aktivitātēm, darbojoties Jēkabpils NVO resursu centrā, nodemonstrējot paša vadītajā jauniešu “MEDIA CLUB” (Mediju klubs) uzņemto filmu par Helovīna tēmu ar humoristiskiem padomiem, piemēram, ko darīt, ja tevi medī dēmons, stāstīja Jevģēnijs Udovičenko– jēkabpiliešiem jau pazīstamais EBD jaunietis no Ukrainas. Ar saviem iespaidiem brīvprātīgajā darbā Latvijā  dalījās viesi no Rēzeknes – EBD jaunieši:  Anna Naumčuka (Anna Naumchuk no Ukrainas) , Natālija Vitmane (Natalie Wittmann no Vācijas) un Īzaks Kabecinhas (Isaque Cabecinhas no Portugāles).

Jāpiebilst, ka pasākums jauniešiem norisinājās Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā, un tā metodiķe, arī speciāliste darbā ar jauniešiem Elīna Puķe, pildot nama saimnieces pienākumus, klātesošos, vairāk nekā četrus desmitus jauniešu, iekustināja gan iepazīšanās spēlē, gan, izmantojot puzles, sadalīja komandās tālākam darbam. Pozīcijās “Kultūra”, “Ekoloģija”,  “Izglītība” un “Vadība”  katrai no komandām bija jāizdomā savs nosaukums, jāizklāsta prezentējamā projekta ideja, jāapraksta, kādas problēmas tas risinās, un, kāds būs rezultāts, kā arī tas, kādam jābūt perfektam brīvprātīgajam. Pēc minētā uzdevuma veikšanas jaunieši  devās pusdienās, kas atkal bija sava veida uzdevums – katrai komandai pusdienošanas vieta – kāda no Jēkabpils kafejnīcām, bija vispirms pēc īpaši sagatavotas kartes jāatrod. Turklāt, pēc pusdienu maltītes, pa ceļam uz projektu prezentācijas vietu – Jēkabpils NVO resursu centra biroju, jāpaspēj nofotografēt vai nofilmēt materiālu sava projekta prezentācijai.

Kad visu komandu pārstāvji veiksmīgi sasniedza dienu noslēdzošās aktivitātes vietu, ne mazāk nopietna izvērtās projektu priekšā stādīšana, jo, kā uzsvēra A. Pleiko – biedrībās bieži vien projektus jauniešiem raksta pieaugušie, tāpēc būtiski ņemt vērā idejas, kas tapušas jauniešu vidū – tā ir iespēja tikt pasargātiem no nepareizībām.

Prezentējamo projektu īstenošanas laiks tika paredzēts divu mēnešu garumā. Komanda “Varavīksne” prezentēja iniciatīvu “Varavīksnes garša”, kuras būtība ir dažādu nacionālo ēdienu gatavošanas darbnīcas ar mērķi iepazīt pēc iespējas vairāk par dažādu valstu nacionalitāšu tradīcijām un svētkiem, kuras atspoguļojas arī ēdienos.  Darbnīcas vadītu gan uzņēmējas valsts , gan sabraukušie citu Eiropas valstu brīvprātīgie.

“7 lietus sargi” priekšā stādīja ar savu nosaukumu saistītu iniciatīvu “Uz mežu!”, kura ietvēra orientēšanās takas iekārtošanu un dažādas sagatavošanās apmācības pirms došanās brīvā dabā – pirmās palīdzības sniegšanu, nepieciešamākā aprīkojuma komplektāciju, orientēšanos pēc dabā atrodamajiem orientieriem u.c..  Jauniešu grupa, kura apvienojās zem nosaukuma “Kultūras orķestris” tieši tāpat nosauca arī savu projektu. Šī komanda aprakstot savu ideālo brīvprātīgo, uzstādīja specifiskas prasības – viņam būtu jāprot  spēlēt kāds mūzikas instruments, vēlams – savas tautas nacionālais mūzikas instruments, kuru, dodoties Eiropas brīvprātīgajā darbā būtu jāņem līdzi. Šādu brīvprātīgo apvienošanās veidotu “Kultūras orķestri” ar mērķi apgūt un prast atskaņot dažādu tautu gan nacionālo, gan mūsdienu populāro mūziku. Izrādījās, ka komandā “Kultūras orķestris” satrāpījušies jaunieši, kuri spēlē kādu no mūzikas instrumentiem un arī realitātē labprāt muzicētu līdzīgā orķestrī.

Likumsakarīgi, ka arī komanda “Pienenes” veidoja savas dzīves pieredzes, interešu un prasmju virzītu iniciatīvu. Tās nosaukums “Dzīvnieku glābšana” un mērķi – sabiedrības izglītošana un informēšana; – likumdevēju institūciju ietekmēšana, nosakot stingrākus sodus par nežēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, – sadarbība ar speciālistiem. Lai reklamētu savu projektu, komandas pārstāves – attēlā no kreisās Jelizaveta Kozlova (adoptētā četrkājainā drauga saimniece), Viktorija Tjukova (aizmugurē), Natālija Vitmane un foto autore Alise Bērziņa nepaslinkoja un pabija Jelizavetas mājās. Interesanti, ka klātesošajiem jauniešiem no dzīvnieku patversmēm adoptēti vai bez saimnieka klaiņojoši un pieņemti četrkājaiņi, par mājas mīluļiem kļuvuši ne vienam vien. Tātad arī šī joma ir jauniešu interešu lokā.

Pasākuma noslēgumā  projektu autori saņēma biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” sarūpētas piemiņas balvas.

Jāpiebilst, ka par to, ko var sameklēt portālā https://eurodesk.eu/, kā arī to, ka  tuvākais Eiropas brīvprātīgā darba koordinators ir biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, uzzināja jaunieši no Pļaviņām, Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 2.un 3. vidusskolām un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. Pasākumu apmeklēja arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Ieva Gādmane un Pļaviņu novada Jaunatnes lietu speciāliste Ināra Upeniece.

Anita Sproģe, Jēkabpils NVO centrs

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv