Baltā galdauta svētki Dunavā

Download PDF
4. maijā tagadējie un bijušie dunavieši pulcējās uz Baltā galdauta svētkiem par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienai. Pasākums sākās ar kultūras nama vadītājas A.Ozoliņas uzrunu un trīs baltu hortenziju stādīšanu.

Vienu iestādīja jaunieši, otru – bijušie dunavieši, kas joprojām uztur ciešu saikni ar dzimto pagastu, bet trešo – vietējie kopā ar pagasta pārvaldes vadītāju A.Baltaruņķi. Atzīmējot šo dienu, sasaucas pagātne – tagadne – nākotne. Mēs atceramies savas tautas vēsturi, apzināmies brīvības vērtību un piederību savam laikam, domājam par nākotni, jo esam ceļā uz Latvijas simtgadi. To simbolizē arī iestādītās hortenzijas.

Pasākuma turpinājums risinājās pie balti klāta galda KN telpās, kur pagasta bibliotēkas vadītāja S.Ruļuka demonstrētais videomateriāls atsauca atmiņā 1990. gada 4. maija vēsturisko notikumu, kā arī noskatījāmies Latvijas Institūta darbinieku sagatavoto aicinājumu atzīmēt Baltā galdautu svētkus ģimenē, darba kolektīvā, ar kaimiņiem, draugiem un veikt dažādas kopīgas aktivitātes.
Kopā pie viena galda sēdās dažādu paaudžu dunavieši un viesi. Skolēni runāja dzeju un prozas fragmentus, pārējo ziņā atmiņu stāsti, īpaši emocionāli spēcīgs aicināto ciemiņu sacītais. A.Silapēteris dalījās pārdomās par dzimtās vietas nozīmi savā dzīvē, arī R.Krapāne apliecināja, ka ar interesi seko līdzi notikumiem Dunavā, sirdī vēl joprojām ir un būs dunaviete. KN vadītāja A.Ozoliņa aicināja arī skolēnus pastāstīt par saviem sasniegumiem dažādos ārpusskolas konkursos un lepoties ar paveikto.
Pasākums aizritēja sirsnīgā gaisotnē, baudot tēju un cienājoties ar svētku kliņģeri, klausoties M.Ragaiņa un R.Krapānes akordeona spēli, kopīgi dziedot populāras dziesmas dzimtajā valodā.
Gatavojoties šim pasākumam, iekārtota un vēl joprojām apskatāma galdautu izstāde „Rakstu rakstus izrakstīju”. Tie tapuši gan mūsdienās, gan rūpīgi glabāti vecmāmiņu pūra lādēs. Paldies visiem, kas atsaucās un laipni atvēlēja galdautus izstādei. Tika izdarīti arī pirmie ieraksti vēlējumu grāmatā Latvijas simtgadei. Ikviens aicināts ierakstīt savu vēlējumu mūsu Latvijai.
Astra Liopa
Autores foto
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv