Izskanējis Pēdējais zvans un koncerts “Paldies tev, māt!” Zasas vidusskolā!

13. maijā skolas zālē pulcējās viss skolas kolektīvs, lai sveiktu 9. un 12. klašu skolēnus Pēdējā zvana dienā. 9. klase ir lielākā klase skolā – 16 skolēni, audzinātāja I.Kliģe un 12.klase mazākā – 4 skolēni, audzinātāja B.Gabranova. Smaržoja meijas un pavasara ziedi, un gaisā virmoja uztraukums, un skolēnu sejās bija priecīgs saviļņojums.

12.klases skolēni turpināja iejusties žetona izrādes “Pagrabiņš” tēlos, bet 9.klase ar pašu sacerētu dziesmu paldies teica un sveica skolotājus, audzinātājas, tehniskos darbiniekus un ielūdza uz izlaidumu 10. jūnijā plkst.18.00. Skaistus vārdus un novēlējumus teica Zasas pagasta pārvaldes vadītājs J.Krūmiņš, skolas vadība un audzinātājas. Katra klase bija sagatavojusi apsveikumus. 11.klase bija pārtapuši velniņos un dāvināja 12. klases audzinātājai žagarus, lai viņa pirms eksāmeniem vēl pagūtu iepērt savus skolēnus par neizdarītajiem darbiem, un veiksmes balonus ar uzdevumu – uzrakstīt savu vēlēšanos un kopā ar balonu palaist debesīs un ļoti cerēt, ka rakstītais piepildīsies. Protams, lai būtu enerģija, spēks un izturība sagatavoties un kārtot eksāmenus, katrai klasei tika dāvinātas tortes, u.c. saldumi. 1.klases skolēni iezvanīja zvanu uz pēdējo stundu- klases stundu. Ceram, ka svinīgā svētku sajūta, savīdamās ar vieglām skumjām un nostaļģiju, kļūs par lielisku ierakstu nākamo absolventu dzīves grāmatā! Skola, tik pierastā klase, sols, skolotāji, skolas autobuss, ēdnīca , sporta zāle, pasākumi, olimpiādes, sacensības utt. – tas viss paliks aiz muguras, bet dzīve turpināsies – 9. klases skolēnus aicinās izlemt vai turpināt mācības vidusskolā 10. klasē vai labāk apgūt kādu arodu, bet 12. klases skolēnus satikties salidojumos vai tāpat apciemojot savu skolu. Novēlam viņiem veiksmi eksāmenos, dzīvot ar degsmi, mīlēt, cīnīties un uzvarēt!

Pēcpusdienā Zasas kultūras namā notika Zasas vidusskolas interešu izglītības kolektīvu atskaites koncerts “Paldies tev, māt!” Koncerta mērķis bija iepriecināt māmiņas un pateikties ģimenēm par veiksmīgu sadarbību- skolēns- skola- vecāki, parādīt, kāda ir skolēnu izaugsme, cik talantīgi ir bērni, kāds ir ieguldītais darbs. Koncerta scenāriju veidoja mūzikas skolotāja V.Ziemele un kopā ar skolotājām- D.Ģeidāni, A.Jurgeviču , I.Klaucāni, kultūras nama pašdarbību kolektīvu vadītājām A.Ķikuti , I.Ģeidāni. Koncerta veiksmīgā norisē iesaistījās klašu audzinātāji, apskaņošanu nodrošināja A.Ziemelis, A.Amols sadarbībā ar kultūras nama vadītāju K.Cankali. Skolēni bija sagatavojuši arī dāvanas savām māmiņām. Koncerta programmā bija dziesmas solistu un ansambļu izpildījumā, tautas un mūsdienu dejas, daiļlasītāju priekšnesumi, ģitāru, zvanu un klavierspēle. Visskaļākie aplausi tika mazākajam dalībniekam D.Ruško, kurš šogad startēja konkursā “Cālis 2017”Jēkabpilī un lielajiem puišiem ielu vingrotājiem “Street Warriors Zasa” (Ģ.Rancāns, Ē. Šušarins, A.Amols, V.Kuzmenko, A. Kazanausks). Koncerta nobeigumā tika pasniegtas pateicības par aktīvu darbu interešu izglītībā, sportā 9.klašu skolēniem R. Aišpuram, R. Aleksejevam, I. Austrumai, H. Berkmanim, D.Dadeikai, A.Godļevskim, J.Kazanauskai, Inesei un Ivetai Korņejevām, V. Kuzmenko, L. Līcei, E.Rudzātei, D.Štālbergam un 12.klašu skolēniem- M.Vēverim, S.Gremzem.
Sestdiena – 13. maijs šajā garajā nedēļā Zasas vidusskolā bija svētku diena, kas dāvāja sirds siltumu, pozitīvas emocijas un smaidus.
O.Spēka

Skolas arhīva foto
Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv