Dignājas pagastā uzstādīts jauns sporta aprīkojums

Jēkabpils novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 16-05-AL24-A019.2202-000002 “Sporta aprīkojuma dažādošana Jēkabpils novada Dignājas pagastā” ar mērķi uzlabot sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu un dažādošanu Jēkabpils novada teritorijā. Projekta ietvaros pašvaldība ir iegādājusies un uzstādījusi pārvietojamus rezervistu soliņus ar nojumi un āra sporta trenažierus Dignājas pagastā pie Dignājas pamatskolas. Minētais sporta aprīkojums sastāv no: diviem pārvietojamiem rezervistu soliņiem ar nojumi, kombinētā trenažiera spiešanai no krūtīm sēdus, vilkšanai uz augšu, trenažiera spiešanai ar kājām sēdus, trenažiera “Slēpotājs”, pievilkšanās stieņa divos augstumos, līdztekas, zviedru sienas, atspiešanās stieņa divos augstumos un vingrošanas sola.

Projekta kopējās izmaksas ir 15 723,95 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 14 151,55 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1 572,40 EUR. Plānotos āra sporta trenažieru un pārvietojamo rezervistu soliņu ar nojumi piegādes un uzstādīšanas darbus veica uzņēmums SIA “MK Dizains”.

Ceram, ka iegādātais sporta inventārs nodrošinās vietējiem iedzīvotājiem jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta teritorijā un veicinās veselīga un aktīva dzīvesveida dažādošanu!

 

Projekta vadītāja Jurgita Bareika

K.Sēļa foto

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv