Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu

Atgādinām, ka 2017.gada II ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš ir 15.maijs. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu iespējams veikt portālos www.latvija.lv,  www.epakalpojumi.lv, veicot pārskaitījumus uz maksāšanas paziņojumā norādītajiem norēķinu kontiem vai skaidrā naudā pagastu pārvaldēs. Veicot maksājumus caur internetbanku, maksājuma mērķī lūdzam precīzi norādīt nodokļa maksātāja personīgo kontu numurus, īpašumu adreses vai kadastra numurus, par kuru veikts maksājums.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītājā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms, kā arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos  resursus varam ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai 17% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā! Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv .

Reģistrēt savu e-pasta adresi var arī klātienē Jēkabpils novada domē, pagastu pārvaldēs vai sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:  novads@jekabpilsnovads.lv. Iesnieguma forma pieejama Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā  www.jekabpilsnovads.lv sadaļā: Ziņas par pašvaldību/Normatīvie akti un dokumenti/Iesnieguma veidlapas  ( saīsinātā saite uz sadaļu: http://jekabpilsnovads.lv/?page_id=57 ).

Jēkabpils novada pašvaldības

Vec. nodokļu administratore A.Liepiņa 65220820, 26675100

e-pasts: airita.liepina@jekabpilsnovads.lv

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv