Radošas un izglītojošas aktivitātes jauniešiem pasākuma “Ziedoņa zvani” ietvaros

Download PDF

5. maijā, Jēkabpils novada , Kaldabruņas skolā, biedrībā “ Ūdenszīmes” notika radošas un izglītojošas aktivitātes pasākuma “Ziedoņa zvani” ietvaros. Pasākums “Ziedoņa zvani” ir Daugavpils Universitātes studentes Lienes Linartes, biedrības “Ūdenszīmes” un Jēkabpils novada pašvaldības kopīgi organizēts pasākums. Pasākuma ietvaros tika piedāvātas aktivitātes visdažādākajai mērķauditorijai. Aktivitāšu mērķis bija pievērst sabiedrības, sevišķi, jauniešu uzmanību, lai parādītu lauku apvidus burvību un iespējas, kuras varam gan izmantot, gan radīt.

Pasākums tika atklāts ar kopīgām sarunām un  radošo darbnīcu , kurā tika gatavoti vēja zvani. Vēja zvani tika gatavoti no apstrādātam stikla, uz kura katrs varēja uzrakstīt vēlējumu vai vēstījumu. Kopīgi radītie vēja zvani dienas noslēgumā tika izstādīti vienotā instalācijā Červonkas baznīcā.

Pasākuma otrā daļa turpinājās  Pļavas muzejā, kur notika lekcija “Kā iemiesojas un attīstas idejas” , ko vadīja  mūzikas producents, izpildītājs un personības izaugsmes treneris Arstarulsmirus Arsujumfus Tarus.  Lekcijas mērķis bija motivēt jauniešus un ikvienu klātesošo apzināties sevi, pilnveidoties. Lekcija norisinājās neformālā gaisotnē, diskusijas veidā, iesaistoties arī klausītājiem.

Plkst. 19.00 visi interesenti tika aicināti uz Červonkas baznīcu, zvanu ansambļa “Primus” koncertu.

Jauniešu iespaidi par pasākumu:

Liene: “Viss vēstīja par to, ka diena būs izdevusies gan cilvēku rosība, gan saulīte, kas mūs lutināja jau no paša rīta. Priecē, ka tik mazā ciematā kā Kaldabruņa viesojās gan Arstarulsmirus, gan zvanu ansamblis „Primus”… tas nozīmē, ja gribam, tad varam izdarīt visu, vajag tikai censties un nebaidīties uzdrīkstēties. Šeit ir iespējas, kuras varam gan izmantot, gan radīt.. Apliecinājums tam jau ir notikusī Akcija „Ziedoņa zvani”, kuras rezultātā šobrīd, Červonkas baznīcā, redzama „gaismas zvanu” instalācija. Vakara saulē tā izskatās īpaši burvīgi..nepieciešams tikai maigs rokas pieskāriens vai vēja brāzma, kas iemaldījusies tukšajā baznīcā, lai stiklam liktu vizuļot un skaņām piepildīt telpu… Prieks par paveikto!”

Linda: “Labi nodzīvota diena!” – tas bija tas, ko es ar gandarījumu teicu, kad atgriezos mājās pēc pasākumu kopuma “Ziedoņa zvani”. Arstalursmirusa uzruna mani iedvesmoja vairāk iepazīt sevi un uzdrošināties ideju realizēšanai. Sākt mainīt sevi un tad pasaule mainīsies! Vakara koncerts Červonkas baznīcā radīja sakrālu sajūtu un vēlmi ieguldīt šīs baznīcas un, vēl jo vairāk, savas un apkārtējo garīgās pašcieņas atdzimšanā, uz ko biedrība “Ūdenszīmes” mūs ik vienu arī aicina. Mani pārsteidza zvanu skaņu koncerta izpildītāju komandas darbs – kā viņi kopā veido skaņdarbus, sadzirdot viens otru un perfekti strādājot komandā. Tas noteikti mums katram noderētu ikdienā – spēja sadarboties un sadzirdēt otru. Kopumā – piepildīta diena lieliskā sabiedrībā! Paldies organizatoriem!”

Paldies  Lienei Linartei un biedrībai “Ūdenszīmes” par ieguldīto darbu pasākuma realizēšanā, kā arī visiem pasākuma apmeklētājiem par izrādīto interesi.

Lekcija un radošā darbnīca norisinājās projekta “Attīstības izglītības pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā caur komunikāciju” ietvaros. Projekta numurs DCI-NSAED/2014/338-493. Projekta mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz attīstības izglītības aktualitāti mūsdienu pasaulē, kā arī sekmēt attīstības izglītības integrēšanu pašvaldības aktivitātēs un neformālajā izglītībā, Jēkabpils novadā. Projekta ietvaros paredzēts organizēt sekojošas aktivitātes: lekcijas, apmācības, pieredzes apmaiņas braucienu, un radošas, izglītojošas un motivējošas aktivitātes jauniešiem.

Nākošā projekta aktivitāte nakts stratēģijas spēle “Rūķi pret Sabotieriem” norisināsies jau 20.maijā, plkst.21.00, Zasas pagastā.

Jurgita Bareika
Projekta vadītāja

Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienību. Par publikācijas saturu atbildīga vienīgi Jēkabpils novada pašvaldība un tā neatspoguļo Eiropas savienības vai ALDA uzskatus.

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv