Pašvaldība pārdod transportlīdzekļus

Jēkabpils novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu transporta līdzekli – automašīnu AUDI A6, izlaiduma gads 1997.

Automašīnas atrašanās vieta – Jēkabpils novada pašvaldība, Brīvības iela 150A, Jēkabpils, LV-5202. Apskate piesakāma pa tālruni 26367939.

Automašīnas nosacītā cena – EUR 740,00 (septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi). Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, jāiesniedz pieteikums Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, tās darba laikā līdz 17.maijam (ieskaitot). Vairāku pretendentu gadījumā, tiks rīkota izsole starp pretendentiem.

Jēkabpils novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu transporta līdzekli – automašīnu MAZDA 6, izlaiduma gads 2006.

Automašīnas atrašanās vieta – Jēkabpils novada pašvaldība, Brīvības iela 150A, Jēkabpils, LV-5202. Apskate piesakāma pa tālruni 26367939.

Automašīnas nosacītā cena – EUR 1 200,00 (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi). Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, jāiesniedz pieteikums Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, tās darba laikā līdz 17.maijam (ieskaitot). Vairāku pretendentu gadījumā, tiks rīkota izsole starp pretendentiem.

 

Inga Bokāne

Jēkabpils novada pašvaldības

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas

īpašuma pārvaldīšanas speciāliste

T:65220822, Mob.: 29359866

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv